Episerver

Ledande plattform i Sverige för CMS, E-handel och personalisering. Som Episerver Partner har vi hjälpt och förstärkt utvecklingsteam och beställare, både inför och under pågående webbplats och e-handelsprojekt de senaste 10 åren.

ghjklö

Utöver kompetensutveckling och produktrådgivning är vår uppgift ofta att lösa komplexa problem eller uppfinna nya sätt att utnyttja teknik och CMS som Episerver till fullo. Nedan har vi tagit fram en överblick av CMS:et Episerver. Vår förhoppning är att den ska förtydliga och förenkla för dig som står inför valet av ett nytt CMS eller letar efter en partner som kan hjälpa er med kompetensutveckling och produktrådgivning.

Vad är Episerver?

Episerver är en CMS-plattform som hjälper växande företag att konkurrera digitalt. Med hjälp av Episerver kan redaktörer och marknadsförare snabbt skapa digitala upplevelser. Det stora bibliotek av både inbyggda- och tilläggsbara moduler gör att Episerver kan expandera och sätta både kunderna och redaktörernas behov i första rummet.

Plattformen kombinerar innehållshantering och robust e-handel med AI-driven personalisering som gör det möjligt för organisationer att skapa högre kundnytta, ökad varumärkeslojalitet och större intäkter. Episerver är för många företag ett centralt verktyg som bidrar till affärsnyttan.

Vem passar Episerver för?

Episerver passar er som söker något mer än en "vanlig" innehållsrik webbplats. Funktioner kan anpassas och integreras mot andra system och gränssnitt som t.ex. sociala medier och Google Maps.

Episerver passar också er som är i behov av att skala upp er webbplatsen i takt med att er verksamhet växer. Exempelvis har CMS:et språkhantering och flera olika webbplatser kan skapas i en.

Episerver är också lämpligt för er som har flera redaktörer och marknadsförare och kräver inte några större förkunskaper.

För att få ut det mesta av Episerver bör ni ha en intern eller extern utvecklaravdelning eller certifierad partner som kan hjälpa er med allt från digital strategi och rådgivning till teknisk utveckling av CMSet.

Vår erfarenhet av Episerver

Vi har arbetat med Episerver sedan 2009 som ett sätt att skapa affärsnytta för våra kunder. I ett inledande samarbete börjar vi oftast med att ta fram ny eller bolla en befintlig digital strategi. Det i sin tur mynnar ut i ett eller flera projekt. Episerver har i många fall visat sig vara ett lämpligt CMS som fyller våra kunders behov och bevisligen har det hjälpt dom att öka lönsamhet och expandera verksamheten.

Våra Episerver projekt har bestått av allt från stora innehållsrika webbplatser med fokus på SEO, leadsgenerering och marknadsföring till intranät, integrationer, skräddarsydda funktioner och E-handel.

Efter en lansering arbetar vi vidare med att rådge och vidareutveckla våra kunders webbplatser i takt med att deras behov ökar och förändras. Under årens lopp har vi arbetat med olika versioner som exempelvis Episerver CMS 9, Episerver CMS 11, Episerver CMS 11, Episerver CMS 12, för att nämna några. Vi arbetar också med att analysera effekten av Episerver i verktyg som Google Analytics eller i Episervers egna produkt för att kunna räkna hem ROI och analysera besökarnas beteende.

Vi erbjuder även både generella och skräddarsydda utbildningar i CMS:et, om det kan du läsa mer om här Episerver utbildningar.

Image_tool (1).png

Ett exempel på en tilläggsfunktion i Episerver som hjälper redaktörer att arbeta effektivt med bilder. Lär mer om Adaptive Images här.

Värt att tänka på i projekt med Episerver

Allt börjar och slutar med affärsmålen. Under våra strategiska möten tillsammans med er fokuserar vi på att omvandla era affärsmål och KPI:er till digitala mål som i sin tur blir till funktioner och design på er webb. Läs mer i blogginlägget What gets measured gets done.

Satsa på en POC eller förstudie. Vi hör alltför ofta om företag som börjar sin förändringsresa med att titta på lösningar istället för att lägga tid på att riktigt identifiera och definiera det högre syftet som ska uppnås. Istället för att satsa på ett fullskaligt projekt efter det att era affärsmål är definierade har ni mycket att vinna på att genomföra en förstudie eller POC (proof of concept). I en POC utgår från vi ett antal hypoteser och prioriteringar och tittar på vilka olika vägar som kan ta er dit. Under en förstudie samlar vi ofta på oss mycket kunskap och värdefulla insikter som dessutom sparar tid och pengar i det kommande projektet, utöver det så ökar ni chanserna för att projektet kommer att leva upp till era förväntningar och minimerar risken för eventuella hinder på vägen.

Underskatta inte kraften i det visuella i våra projekt arbetar vi alltid med en designer och UX expert som kan översätta era behov och idéer till skisser, användarflöden och design. Genom att arbeta på det här sättet säkerställer vi att alla i projektgruppen delar samma bild av vad som ska göras och vad projektet ska åstadkomma. Så kallade low fi wireframes används till en början eftersom de inte är lika tidskrävande att ta fram med tillräckligt detaljrika för att förverkliga det som ska skapas. Vill ni veta mer om våra stjärnor i UX och Designteamet så möter ni dem här.

Sist men inte minst, låt oss vara den där trygga famnen. I ett nytt projekt är det mycket som ska tänkas på. Allt från, arkitektur, redaktörsfunktionalitet, prestandaoptimering, integrationer, analys, design, UX, support, vidareutveckling och uppgradering. Precis som att ni och er verksamhet utvecklas och förändras gör Episerver det med.

Vår långa erfarenhet av att arbeta med CMS och webbtekniker som ett verktyg för att bidra till affären gör att vi kan vara den där partnern som både agerar på era önskemål men också kommer med proaktiva initiativ och rekommendationer. Vårt arbete går ut på att ni ska få ut maximal effekt av era investeringar och därmed är det inte ovanligt att vi utmanar er i lösningar och problemformuleringar.

Rekommenderad läsning

Kontakta oss