AniCura Breed Selector

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur.

AniCura Breed selector

Utmaningen

Vilken hund- eller kattras passar egentligen dig och din livsstil bäst? Det var frågan som AniCura ville hjälpa till att besvara. AniCura ville ha något som engagerade besökaren på ett lekfullt och designen blev således en central del för att uppnå det.

AniCura_Phones_x_two.png

Utfallet

Utifrån de grundläggande kraven tog vi fram en konceptidé som påminde mer om ett frågespel för att göra det just lekfullt och engagerande samtidigt som det skulle vara intuitivt och upprätthålla viktiga tillgänglighetsprinciper. Vi utgick från en väldigt bred målgrupp, med tanken att det skulle kunna användas av såväl ensamhushåll som en hel familj med blandade åldrar.

AniCura_Desktop.png

Nyttan

Detta kan vara startskottet för många blivande hund- eller kattägare. Genom att utföra testet kan både befintliga och potentiellt blivande djurägare få en relation till AniCura. Att bidra med detta test tillsammans med kompletterande information om respektive hund- eller kattras och tips påvisar såväl omtanke som kompetens och bidrar inte minst till trygghet. En trygghet som får besökaren att återvända.

Insikterna

Ett relativt kort och intensivt projekt där kraven var tydliga från kund och vi kunde genom täta avstämningar snabbt leverera från idé till färdig design.

Under hela uppdraget arbetade vi väldigt nära kund med regelbundna avstämningar. På så vis kunde vi hela tiden hålla kursen på samma mål, med samma förväntningar och med en gemensam insats. Vi har sedan tidigare en lång relation med AniCura och tidigare erfarenhet av att arbeta tillsammans underlättade så klart i att förstå verksamheten och behoven.

Vill du veta mer om hur slutresultatet blev?


Besök den norska versionen och testa själv vilken husdjursras som skulle passa dig bäst!

Är du intresserad av att öka engagemanget hos dina kunder?

Rekommenderad läsning