Assemblin

Assemblin är en installations- och servicepartner som utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, energi och vatten. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge och Finland. T&G’s samarbete med Assemblin startade under 2018 och vi arbetar kontinuerligt tillsammans för att utveckla smarta lösningar för deras webb.

Assemblin e-handel blocksektion

Utmaningen

Assemblin arbetar kontinuerligt för att förbättra sin service och behålla sin kreativitet på marknaden. För att öka och förenkla försäljningen för sina kunder ville Assemblin testa att erbjuda fasta paketpriser där både produkter och installation ingår. Vi fick möjlighet att utveckla en enklare E-handelslösning i syfte att testa konceptet på marknaden.

Lösningen

Vi skapade en lightversion av en e-handel för privatpersoner som vi lanserade på deras existerande webb. Vi satte upp spåning och tog fram KPIer för att utvärdera navigering, beställarflöde och samla underlag till det business case som ligger grund för att göra en större satsning. Fokus låg i att få ut en första version som går att utvärdera efter hand, snarare än en fullvärdig slutprodukt direkt.

Produkterna väljs utifrån kategori och ort och kunden kan välja att lägga till varor i varukorgen innan man går vidare till beställning, med betalningsmöjlighet utanför sajten och ett begränsat antal produkter som alltid finns på lager. Här har vi arbetat med logik i flera steg där flera olika områden är beroende av varandra och filtreras ut beroende på vilka val besökaren gör.

Assemblin_Tablets_x_two.png

Nyttan

För användaren är detta ett sätt att enkelt beställa färdigpacketerade lösningar online, som inte behöver special anpassas.

Assemblin kan med denna lösning testa på att erbjuda en e-handelslösning för sina kunder utan att använda sig av en extern tjänst i första hand, vilket skulle innebära en mycket större satsning.

Genom att implementera spårning för de olika stegen i processen kan vi läsa av vad som fungerar bra och var det finns förbättringspotential.

Insikterna

  • Då hela e-handeln ligger under samma URL måste vi arbeta mer med att särskilja de olika stegen för att kunna följa de steg som kunden tar i resan mot sin beställning.
  • I ett e-handelprojekt är det viktigt att tänka på att konvertering inte kommer att ske automatiskt enbart genom att implementera den tekniska lösningen, att ta fram en strategi för att attrahera målgruppen är ett eget område som kräver kontinuerlig tillsyn och arbete.
  • I och med att detta är en pilot kan vi kostnadseffektivt testa olika scenarion och utseenden för att komma fram till en optimal lösning. Detta minskar steget i att våga testa nya idéer och ger även en säkrare investering när man väl är redo att gå vidare.

Är du nyfiken på resultatet?


Klicka på länken för att se hur vår e-handelslösning ser ut för Assemblin.

Står du inför en liknande situation där du vill testa först?

Rekommenderad läsning