AniCura

AniCura Group grundades 2011 och har idag 6000 anställda under 300 djursjukhus i 12 länder. I vårt samarbete med AniCura arbetar vi fortlöpande med att skapa och utveckla en digital plattform som stödjer tillväxt för en organisation som växer snabbt och där olika målgruppers behov ska mötas på olika sätt. En första lansering av webbplattformen skedde 2014.

AniCura ny design

Utmaningen

AniCuras webbplats stod inför en omkonstruktion 2017 då man beslutade att separera bolagsdelen från övriga landssajter. Denna målgrupp hade ett annat behov av innehåll, design och funktioner som inte passade med resterande målgrupper. Vårt uppdrag blev att hjälpa AniCura struktuera och optimera sin webb för att passa sina målgrupper och samtidigt främja flexibilitet, kreativitet och varumärkesarbete som ska underhållas och utvecklas i takt med att organisationen växer.

Lösningen

Plattformens nya design och funktioner lanserades framgångsrikt utan att behöva migrera innehåll eller omfattande utbildning. I och med att bolagsinformation bröts ut och formades specifikt för sin målgrupp kunde dessa användare lättare både hitta den information de söker och annan relevant information för dem.

Tillsammans med AniCura tog vi fram macro- och micromål vilka byggde på de mest värdefulla KPI'erna, samt att sätta upp dynamiska event som plockar upp alla framtida händelser av samma typ. Att kartlägga och implementera mätning av hur sajten presterar hjälper inte bara till att skapa en bild av hur det går för organisationen nu men även med att ta framtida beslut kring nya funktioner och design.

AniCura_Phones_x_three.png

Nyttan

Att utveckla på ett sätt som gör att flera delar av samma organisation, med olika domäner, men fortfarande är delar av samma plattform gör det lätt för redaktörer att arbeta inom olika områden och reducerar totalkostnaden av ägandeskapet.

Insikterna

  • I vissa fall skiljer sig kundens målgrupper så pass mycket att det är mest logiskt att ge denne ett helt eget område. Här kan analysen hjälpa till att stärka hypoteser om huruvida nyutveckling presterar bättre, eller testa specifika delar innan man väljer att gå vidare.
  • I och med vårt arbete tillsammans med AniCura har vi fått möjlighet att samarbeta med flera olika designers på vägen men där vårt partnerskap har möjliggjort att vi hela vägen fått ansvara för tekniken bakom. Med ett långsiktigt samarbete där samtliga parter är med från start bygger man på och förenklar kommunikation så väl som smidighet i processer.
  • När det finns flera intressenter och beslutsfattare inom organisationen är det både värdefullt och effektivt med en synkroniserad beställarorganisation. I vårt fall sker kommunikationen i regel med en och samma person som både sammanställer beställningar internt och har mandat att föra dem vidare till oss som partner.
  • Vikten av ett genomarbetat UX ska inte underskattas när man planerar för att kunna ha flera sajter, i olika länder och på olika språk, under samma tak. Inblandade här var Creuna och Rebel and Bird.
  • Genomtänkt arkitektur från början hjälper till i längden för att kunna skala upp. Vi förespråkar också att släppa en avskalad version tidigt som kan testas och sedan jobba iterativt med att skala upp detta för att kunna möta nya behov och krav på vägen.
  • Slutligen vill vi ge en heads-up om att inte underskatta komplexiteten i önskemål som låter enkla i teorin. I vårt fall utvecklade vi en funktionalitet för att visa klinikernas olika öppettider för besökarna. Lösningen blev direkt mer komplext då vi insåg att logiken behövde ta hänsyn till många undantagsscenarion för att fungera optimalt för alla länder som i sin tur har olika röda dagar, tidszoner och behov. I vårt fall var det viktigt att ta med de redaktörer som faktiskt ska jobba med att lägga till och sköta funktionen, för att få så mycket input på behov och funktionalitet som möjligt innan utvecklingen kommit igång. En tydlig kravställning och definition of done hjälper både kunden och oss att veta när vi kommit i mål.

Nyfiken på att se hur det blev?


Klicka på länken för att besöka anicuragroup.com

Behöver du också anpassa för olika målgrupper?

Rekommenderad läsning