Klarahill

Klarahill består av kunniga lokala familjeföretag som tillsammans driver en femtedel av de auktoriserade byråerna inom Sveriges begravningsbyråers förbund (SBF) och de kom till oss med en önskan om att förbättra upplevelsen för sina kunder.

Utmaningen

Att navigera runt och försöka hitta på en webbplats kan vara jobbigt nog i sig själv om det inte är väl genomtänkt och designat. Att göra det när man dessutom förlorat någon i sin närhet, då krävs inte mycket för att det ska bli för jobbigt och frustration eller uppgivenhet tar över. Klarahill upptäckte genom analys av statistik och besökarnas beteenden på sin webbplats att det var svårt att hitta. Vi fick därför i uppdrag att göra om designen med fokus på förenkling, oavsett vilken anledning som fick besökaren till webbplatsen. En intuitiv design som skulle hjälpa respektive målgrupp i sina relevanta moment.

Vårt uppdrag var sammanfattningsvis att ta fram en designupplevelse som eliminerar tröskeln för att hitta och i stället guida besökaren på ett tryggt och respektfullt sätt. Och självklart på alla typer av enheter och skärmstorlekar.

Utfallet

Tillsammans med kunden tog vi fram de primära besöksscenarierna via en workshop och resonerade kring och prioriterade informationsstruktur som sedan utgjorde underlag för de wireframes vi tog fram. Med en bra grund behövde vi sedan en lika väl utförd förpackning där både tillgänglighet och detaljkänsla var i fokus.

Klarahill_Phones_x_three.png

Nyttan

Med den nya designen etablerades en enklare struktur för navigering, vilket ger en tydlig röd tråd för de olika målgrupperna. Det krävs färre klick för att ta sig till de primära funktionerna och genom att tillgängliggöra olika sätt att kontakta Klarahill ges besökaren trygghet.

Insikterna

Under hela uppdraget arbetade vi väldigt nära kund med regelbundna avstämningar. På så vis kunde vi hela tiden hålla kursen på samma mål, med samma förväntningar och med en gemensam insats.

Nyfiken på slutresultatet?


Besök Klarahill och deras nya och förbättrade webbplats.

Behöver du också optimera UX för dina kunder?

Rekommenderad läsning