Strategi-bloggen


Tjänstedesign involverar både affär- och teknikstrategi, vilka mynnar ut i taktiker för att kunna nå konkreta resultat.

Vilket ämne är du intresserad av?