Att bygga en strategisk företagskultur

Denna artikel har migrerats från en tidigare version av vår webbplats och kan därför avvika i utseende och funktionalitet.


I det här inlägget vill jag ge dig perspektiv och referensramar som kan vara bra att ha med sig när ni utveckla er företagskultur framåt.

Uppskattad lästid : 7 minuter

Gå till avsnitt

I min introduktion till vår bloggserie om företagskultur tog vi avstamp i själva begreppet företagskultur för att skapa en gemensam uppfattning om fenomenet.
Sammanfattningsvis beskriver vi företagskultur såhär:

  • Kultur är i sin enklaste form "hur det känns" att jobba här.
  • Kultur är det som som skapas av beteenden, attityder och värderingar hos medarbetare och ledare.
  • Kultur sitter inte i väggarna. Kultur sitter i medarbetarna och förs vidare från medarbetare till medarbetare.

Det är inte bara jag som gläds åt att företagskultur blivit en prioriterad fråga ute på våra svenska företag. Vi ligger långt fram, sett till resten av Europa. Dock så upplever jag, när jag pratar med branschkollegor, att det finns bra mycket fler positiva effekter att hämta genom att tänka mer affärsstrategiskt när det kommer till företagskultur.

Företagskultur föds inte ur bra kaffe...

Många företag satsar fortfarande allt kulturbyggande på frukostar och läskkylar eller klassikern, fyll kalendrarna med så många fikastunder och teambuildingaktiviteter som dagarna kan tänkas rymma, så kommer säkert kulturen. Och visst, locka talanger med hjälp av förmåner och skapa "skön vibe" på kontoret i all ära men inget av ovan kommer i sig inte att bygga en långsiktig hållbar företagskultur eller värka för att optimera verksamheten på det sätt som en kultur faktiskt har möjlighet att göra.

Nedan har jag samlat några av de perspektiv som hjälpt oss på T&G att lyfta blicken och arbeta mer strategiskt med vår företagskultur i syfte att göra den framtidssäker och hållbar över tid.

Lyft blicken

En strategiskt genomtänkt och etablerad företagskultur ska främja värdefulla beteenden och attityder hos medarbetare. På så vis kan företagskulturen också bli ett effektivt styrmedel som tar en verksamhet framåt.
En bra början är således att fundera över vilka beteenden och attityder som är viktiga i just er verksamhet. Är kundservice er grej? Självgående individuellt arbete eller autonoma team? Har ni en verksamhet som förlitar sig på goda relationer eller är förmågan att följa processer och policys viktigt?
När ni börjar fundera över vilka beteenden som är viktiga för just er verksamhet i er vardag så har ni börjat utkristallisera vilket syfte just er företagskultur ska tjäna.

Vilka kompetenser och färdigheter får hjulet att snurra?

Nästa steg är att fundera över vilken kompetens ni behöver i er verksamhet och som ni vill att företagskulturen ska locka till sig. Börja med att svara på frågorna; vilka är de viktigaste nyckelkompetenserna i vår verksamhet? Vilka kunskaper, erfarenheter och närliggande professioner är ni beroende av för att kunna leverera värde?
Det kan handla om en viss typ av utbildning, specialistkunskaper, förmågor som exempelvis; problemlösning, planering eller analytisk förmåga. När ni svarat på de här frågorna och sätter de samman med attityder, personlighet och beteenden så börjar ni få en tydlig bild av vilka personer som just er företagskultur ska verka för att locka till sig och behålla.

En hållbar kultur för framtiden

Slutligen är det en god idé att blicka framåt och fundera över vilka utmaningar ni står inför. Vilka trender ser ni i samhället som kan komma att påverka er verksamhet?
För att nämna några så är gig-ekonomin ett faktum vilket ställer anställningsformer och personalomsättningen på sin spets. Nya generationer och det faktum att vi arbetar allt högre upp i åldrarna är också trender som ställer nya krav på en arbetsgivare. Den allt mer flexibla och mobila arbetsplasten är också något som påverkar många.
Med andra ord så är det strategiskt att redan nu blicka framåt och försöka förutsäga hur trenderna kan påverka er verksamhet, så att ni kan stå motståndskraftiga med en företagskultur som både minimerar potentiella risker och tar vara på möjligheter som trenderna medför.

Kultur byggdes inte över en natt

Börja reda ut vad de här frågorna innebär för er idag, för att kunna gå vidare och börja arbeta med svaren imorgon.

En kultur byggs upp över tid, den formas och förändras av alla som är med och bidrar till den. Fundera därför över vilka

  • beteenden
  • attityder och
  • kompetenser

ni värdesätter och vill satsa på för att komma igång med det långsiktiga, strategiska kulturarbetet.

När ni arbetat igenom stegen ovan har ni kommit en bra bit på vägen.
I nästa inlägg ska vi skifta fokus titta utifrån ett medarbetarperspektiv.