Företagskultur - en resa mot långsiktig lönsamhet

Denna artikel har migrerats från en tidigare version av vår webbplats och kan därför avvika i utseende och funktionalitet.


Vad är det där svårt greppbara men oerhört viktiga fenomenet och hur kan vi bygga en strategisk och medveten företagskultur för alla, av alla? Ja, det kommer ni att få reda på i vår bloggserie om just företagskultur...

Uppskattad lästid : 3 minuter

Gå till avsnitt

Vi börjar med att analysera begreppet lite. Så här ser vi på det:

  • Kultur är i sin enklaste form "hur det känns" att jobba här
  • Kultur sitter inte i väggarna, kultur sitter i medarbetarna och ledarna
  • Kultur är det som som skapas genom beteenden, relationer och värderingar 
  • Kultur är färskvara och skapas varje dag genom varje medarbetare och ledare. Kultur är alltså ett resultat av handlingar, de ordval vi gör och det kroppsspråk vi medvetet eller omedvetet visar upp
  • Det finns alltid en företagskultur, det är snarare frågan om den utvecklats naturligt av sig själv eller om den är medvetet byggd till medarbetarnas och bolagets fördel
  • En företagskultur är ett av fundamenten i ett företag: det är så mycket mer än värderingar, det är konkurrens- och styrmedel, kundhälsa och medarbetarhälsa
  • Kultur och lönsamhet går hand i hand!
  • Eftersom företagskulturen påverkar hur anställda trivs, utvecklas och känner att de kan bidra till bolagets utveckling är det viktigt att prioritera och kontinuerligt utveckla företagskulturen på ett medvetet och strategiskt sätt

I vår bloggserie kommer ni få följa vårt arbete med vår egen företagskultur. Hur vi mäter, utvärderar och utveccklar kulturen samt vilka framsteg och ev bakslag vi möter. Framför allt vill vi dela med oss av hands-on tips som ni kan använda i ert eget arbete med kulturbyggandet på er arbetsplats.

I den första delen delar vi med oss av några perspektiv som kan vara till hjälp i arbetet att bygga en strategisk företagskultur.

Stay tuned.