10 years and anew brand

Tioårsjubileum och nya kläder


Tio år har gått sedan T&G grundades. Vad som började som en teknikfokuserad webbyrå har nu utvecklats till en digital byrå som omfattar bred och djup kompetens inom flera andra områden som digital strategi, UX-/UI-design, SEO- och dataanalys.

Uppskattad lästid : 10 minuter

Gå till avsnitt

Key takeaways

  • Skapat ny logotyp
  • Omarbetat våra profilfärger
  • Lanserat nya webbplats
  • Strömlinjeformat vår varumärkeskommunikation

Vår nya vision

Mycket har hänt under de här åren och för att spegla detta utåt beslutade vi oss för att det var dags att uppdatera vårt varumärke. Därför påbörjade vi en process med att utvärdera och revidera vår profil vilket har lett till att vi nu har ett nytt varumärke, en ny webb, snygga profilkläder och ett mer taggat team än någonsin! Nedan har vi beskrivit vår process och strategin bakom arbetet.

Vår varumärkesstrategi

Som med de allra flesta projekt krävs väl definierade mål för att framgångsrikt uppnå det resultat som avses. För oss har det handlat om att skapa en profil som återspeglar vad vi som verksamhet är och vart vi vill. Och ta tillfället i akt att lansera den till vårt tioårsjubileum.

För att lyckas med detta behövde vi identifiera dels vilka moment som skulle ingå, och dels när respektive moment behövde vara klart, för att kunna definiera en realistisk tidplan. Innan dess behövde vi dock svara på frågorna; vilka är vi, hur skiljer vi oss idag från när vi startade verksamheten 2010 och vart ska vi framöver?

Vi har kontinuerligt arbetat med vår vision och mission och därför var detta en bra grund att utgå från när vi skulle reflektera över vår identitet, vår historia och vår framtid. En stor del av vad som skiljer de vi är idag mot de vi var är som sagt att vi breddat oss och besitter djup kompetens inom fler områden. En stark kunden-först-mentalitet och såväl individuell som kollektiv utveckling genom rätt inställning och gemenskap präglar oss fortfarande.

För att definiera vilka nyckelord som skulle leda oss genom processen genomförde vi ett antal workshops. Vi landade i följande:

  • vara förtroendeingivande genom att agera professionellt och vara ärliga
  • vara personliga genom att vara nyfikna och se individ före roll
  • ha ägandeskap genom att vara lösningsorienterade och ansvarstagande

Med dessa nyckelord inledde vi arbetet med en ny logotyp.

Ny logotyp

Tillvägagångssätten för att skapa en logotyp är nästan lika många som det finns logotyper. Vi ville inte begränsa oss alls och valde att fritt brainstorma utifrån såväl befintlig logotyp som helt nya idéer. Samtidigt ville vi ha något som kunde fungera fristående från företagsnamnet.

Resultatet av arbetet med den nya logotypen resulterade i nedan förändring

Jämförelse mellan den tidigare och den nya logotypen

Vi har funderat mycket kring det faktum att företagsnamnet består av två personnamn. Det går emot hur vi vill uppfattas, då vi snarare är en enhet, ett team. Därför valde vi att ta bort mellanslagen i namnet och således skapa intrycket av ett sammanhängande namn eller ord. Nu skriver vi det ted&gustaf. På samma tema ville vi i logotyparbetet lyckas sammanfläta bokstäverna T och G i symbolen. Genom att pussla ihop delar i bokstäverna landade vi i följande konstruktion:

Logotypens konstruktion och element

Vår tagline

Sedan starten har vi använt oss av en tagline som vi upplever som mycket passande för det vi gör; Creativity Engineered. En fortsatt passande representation som flätar samman vår kreativa och ifrågasättande inställning med stoltheten i ett elegant hantverk. Därför har vi valt att behålla den med en uppdatering av det använda typsnittet.

Uppdaterad tagline

Vad utgör ett varumärke?

Logotypen är förstås en stor del av ett varumärke, men ett framstående varumärke är så mycket mer än bara logotypen. Allt från hur vi som företag får människor att känna till de budskap vi kommunicerar i vårt arbete. För att ta hänsyn till detta har vi också lagt tid på att arbeta fram och formulera vilken tonalitet, språk och bildspråk vi ska använda oss av för att förmedla det vi vill.

Profilfärger

När det gäller färger finns det mycket som är subjektivt. Tycke och smak kommer alltid vara individuellt. Människor uppfattar inte heller färger exakt likadant. Någon tycker att en turkos färg drar mer åt det gröna hållet, medan någon annan tycker den är mer blå. Synnedsättningar är en annan faktor som påverkar. Ändå är färger något som i allra största grad påverkar hur vi uppfattar objekt. Det finns en hel del dokumenterat om färglära och färgers psykologiska påverkan och associationer de förmedlar. I vårt arbete med att revidera våra profilfärger tog vi oss en närmare titt på hur vi förmedlar det vi vill med våra profilfärger samtidigt som vi bevarar det som under lång tid varit T&G, det gröna och det lila. Arbetet resulterade i ett bevarande av just grönt och lila som grundfärger, men i uppdaterade nyanser.

Hur vi i omprofileringen har justerat våra primära profilfärger

Dokumentation och material

Det är mycket material att revidera vid en omprofilering. Allt från presentationsfiler och webbplats till avtal och kontorsinredning. Som ett underlag till detta och som ett framtida hjälpmedel internt som är lättåtkomligt på en plats skapade vi en grafisk manual där vi samlat allt från typografi och färger till logotyp, dess användning och hur vi uttrycker oss. En samling när det behövs en referens för hur vi kommunicerar eller vad som gäller kring vårt varumärke, så att alla i teamet kommunicerar på ett enhetligt sätt.

Ny webbplats

Att uppdatera webbplatsen hade kunnat vara en mindre justering om vi valt att endast revidera de förändringar vi gjort i vårt varumärke som typsnitt, färger och kommunicerat innehåll. Vi vill dock leva som vi lär och inte falla under fenomenet "skomakarens barn" och därför valde vi att bygga en helt ny webbplats för att inge förtroende för vår kompetens. Tekniken ändras snabbt idag och vi fick således också en chans att uppdatera webbplatsen under huven för att optimera prestanda.

En fortsatt resa

Det mest intensiva arbetet med vår profil må vara över, men precis som vi arbetar i andra projekt är det en iterativ process och vi kommer att fortsätta utveckla profilen kontinuerligt över tid. Arbetet med omprofileringen har varit en givande upplevelse för oss och genom att involvera hela teamet i stora delar av processen har vi fått ett ökat engagemang och sammanhållning kring varumärket. Vi har fått tillfälle att reflektera och fundera över vad vi är, vad vi varit och vad vi vill.