Viktigare än någonsin att ha koll på tillgänglighet


I den här bloggposten riktar vi fokus på den nya Tillgänglighetslagen som träder i kraft 2025, som kommer att innebära att även kommersiella aktörer kan komma att ställas inför krav. Vi lyfter även fördelar med att inte se tillgänglighet endast som ett krav.

Uppskattad lästid : 7 minuter

Gå till avsnitt

Key takeaways

  • Se inte tillgänglighet endast som ett krav
  • Den nya Tillgänglighetslagen träder i kraft juni 2025
  • Lagen kommer att gälla även kommersiella aktörer

Det var många myndigheter och offentliga aktörer som fick slita hårt för att uppnå kriterierna för det så kallade webbdirektivet som trädde i kraft hösten 2020. Webbdirektivet handlar ytterst om att så många som möjligt ska kunna uppfatta, förstå och hantera en webbsida och mobila applikationer. Från 2025 kommer det att ställas ytterligare krav även på aktörer som inte är offentlig verksamhet. Har ni koll på vilka krav som ställs på er?

Ny tillgänglighetslag från juni 2025

I juni 2025 träder den europeiska tillgänglighetslagen i kraft, vilket kommer att innefatta tillgänglighetskriterier för tjänster och produkter inom delar av den kommersiella sektorn. Observera att det inte ska förväxlas med webbdirektivet, även om de påminner om varandra på många sätt. Exempel på tjänster som kommer att innefattas av den nya tillgänglihetslagen gäller banktjänster, vissa medietjänster, e-handel och digitala gränssnitt inom transportsektorn.

Med andra ord kommer inte tillgänglighet endast ligga som krav för offentliga aktörer, utan man kommer kunna överklaga tillgänglighetsbrister på produkter och tjänster även till privata företag. Uppfyller man inte de krav som ställs på sina produkter och tjänster kan man som företag bötfällas.

Oavsett om tillgänglighet är ett krav bör man ha koll på tillgänglighet

Det är lätt att fastna i tanken att tillgänglighet bara handlar om att uppfylla krav, men det finns fler anledningar till att man bör arbeta med tillgänglighet, oavsett om man är ett kommersiellt företag eller en offentliga aktör. I grund och botten är det rimligt att man vill att så många som möjligt ska kunna använda sin produkt eller tjänst. Vi som byrå tror också att de flesta som jobbar med design, utveckling eller innehållskapande av digitala gränssnitt vill göra internet till en bättre plats - och då behöver man tänka på tillgänglighet. Så, bortsett från lagkrav, här är några anledningar till att arbeta med tillgänglighet:

  • Det är fler än man tror som har en nedsättning, vilket innebär att du kan gå miste om potentiella kunder
  • Det är inte ovanligt att människor drabbas av tillfälliga nedsättningar - exempelvis en ögoninfektion eller en bruten arm - och vi vill ju att våra trogna användare alltid ska kunna utnyttja vår tjänst 
  • Sökmotorer premierar tillgängliga websiter
  • Att arbeta med tillgänglighet kan stärka ditt varumärke - i framtiden är det till och med troligen en hygienfaktor
  • Om det kommer framtida krav på även din verksamhet så ligger du steget före

Vem omfattas av den nya lagen? 

Men för att återgå till de nya krav som slår genom i juni 2025. Följande citat, direkt taget ur regeringens tillgänglighetsdirektiv, summerar vilka aktörer som kommer att ställas inför tillgänglighetskrav.

“Tillgänglighetsdirektivet innehåller harmoniserande tillgänglighetskrav för vissa produkter och tjänster som fyller centrala funktioner i det digitala samhälle som är under snabb utveckling. Exempel på produkter och tjänster som omfattas av direktivets krav på att göras tillgängliga är banktjänster, mobiltelefoner, datorer, läsplattor, e-handelstjänster, e-böcker, biljettförsäljnings- och incheckningsautomater, tv-apparater, digitalboxar samt tjänster för elektronisk kommunikation. Att sådana produkter och tjänster görs tillgängliga är en förutsättning för att inte ett stort antal personer ska uteslutas från delaktighet i det digitala samhället.”

Källa:

regeringen.se (pdf)

Med andra ord är det relativt många aktörer som faller under dessa tjänster, inte minst e-handlare.

Undantag förekommer i lagen, bland annat om tillgänglighetsanpassning kräver en större förändring som leder till en grundläggande ändring av tjänstens karaktär eller om det leder till en oproportionerlig stor börda för de ekonomiska aktörerna. Det är upp till varje kommersiell aktör att själva göra bedömningen om de ska innefattas av lagen, men vad som står klart är att från och med juni 2025 kommer vi att få se ett betydligt fler tillgängliga tjänster och produkter som kan användas av fler.

Länkar

Här har vi samlat ett par länkar som kan vara bra att läsa.

EU:s tillgänglighetsdirektiv - Myndigheten för delaktighet

Regeringen.se - Tillgänglighetsdirektivet 

Hela utredningen gjord av regeringen (pdf)

 

Vi på ted&gustaf har gedigen erfarenhet av att bygga webbsajter och är alltid nyfikna på nya utmaningar och hur vi kan hjälpa just er.