Verktyg för att visualisera data och skapa information kanske även kunskap

Visualisera data och skapa information med Google Data Studio och Power BI


I alla typer av verksamheter omges vi av mängder av data från olika källor och inte minst som webbredaktör. Det kan vara svårt att skapa en överblick och få faktiskt information/kunskap som vi kan agera på. Ett sätt som fungerar för mig är att visualisera data och skapa interaktiva dashboards som man kan dela inom teamet och med kunder. I den här artikeln ger jag tips hur ni kan komma igång med Power Bi och Google Data Studio.

Uppskattad lästid : 4 minuter

Gå till avsnitt

Key takeaways

  • Tips på verktyg för webbredaktörer
  • Kombinera flera datakällor i Power BI
  • Hur man skapar information från data genom att visualisera den i t.ex. Google Data Studio eller Power BI
  • Komma igång att visualisera data med Google Data Studio eller Microsoft Power BI
  • Power BI Tutorial på hur man använder Google Analytics och Excel för att skapa en data visualisering och en interaktiv dashboard

Bakgrunden till att visualisera data

Min vardag tillsammans med, jag gissar många andra, webbredaktörer, projektledare och analytiker består av att tolka siffror. I det arbetet försöka dra slutsatser som skapar värde och som vi kan referera till data, s.k. datadrivet. Det är inte alltid ett enkelt jobb då kunskapen ligger dold i flera olika datakällor och verktyg. Kanske inte heller finns i en datakälla utan kunskapen klarnar först när man kombinerar.

Om vi har tur/skicklighet att finna spår av information så ska vi dessutom på ett pedagogiskt sätt kommunicera och förmedla den kunskapen/insikten till andra. 

Vi behöver helt enkelt hjälp i arbetet att kombinera data källor, aggregera informationen och vrida och vända tills information skapas.

Det är här visualisering kommer in i bilden!

I den här artikeln tänkte jag dela med mig av några verktyg jag använder och även ge några enkla tips på hur ni kan komma igång, om ni inte tidigare använt dessa verktyg. Jag använder det inte bara för SEO och analys utan även i projektuppföljning inom teamet och med våra kunder.

Artikeln och demo i videoformat

Ibland är det lättare att ta till sig information i videoformat. I videon 

Tips på verktyg för datavisualisering

Utöver att vi använder webbaserade dashboard t.ex. Geckoboard för att följa status i tidrapporter och supporten så använder jag primärt följande verktyg för att visualisera data:

Demo i video

Första demon i videon (komma igång med Power Bi) är hur vi kan koppla upp oss mot Google Analytics för att visualisera KPIer. Det här kan man så klart göra i Analytics direkt, men styrkan kommer när vi kombinerar det med andra källor. Ett exempel skulle kunna vara att koppla det med tidredovisning för att analysera tid vi har spenderat för att ta fram ett visst innehåll och avgöra var vi får effekt.

Den andra demon (Gå till det avsnittet i videon om projektvisualisering) visar jag hur man enkelt kan visualisera projektekonomi genom att kombinera tidredovisning och estimat från projektverktyget.