Användartest behöver inte vara dyrt


Användartest är inte alltid en självklarhet för alla även om det borde vara det. Det är många som föreställer sig att det alltid är dyrt och tar mycket tid, men så behöver inte fallet vara. I den här bloggposten kommer jag gå igenom några sätt att hålla nere kostnaderna, men ändå få ut värdefulla insikter.

Uppskattad lästid : 9 minuter

Gå till avsnitt

Key takeaways

 • Följa designprinciper för att granska sin egen design
 • Börja testa tidigt genom gerillatester eller liknande för att identifiera enklare problem och flaskhalsar.
 • Hitta testpersoner bland era kunder
 • Ha testpersoner som är relevanta
 • Testet är planerat med relevanta och bearbetade frågor
 • Klustra resultat och förbättra designen

1. Glöm inte den gyllene regeln

När man har skapat sin design är man ivrig att komma igång med tester. Det kan vara en klickbar prototyp, skisser på papper eller liknande. Men det finns några saker man bör göra innan.

Det är lätt som designer att bli blind för sitt eget projekt och missa fundamentala delar av designen. Om man ensam har skapat designen kan det vara en god idé att be en kollega gå igenom den och se om det finns några uppenbara saker man har missat. Om man inte har en kollega eller det inte finns möjlighet att få hjälp med det kan man använda ett antal ramverk att testa sin design emot. Ett av dem är Ben Shneidermans Eight Golden Rules of Interface Design. Några av de punkterna som tas upp där är feedback, hierarki, dialog och kontinuitet. Genom att hitta de enkla designmissarna i det här steget av processen innebär att man ökar sannolikheten för att hitta de större och mer komplexa flaskhalsarna eller problemen vid själva användartesterna. Genom att checka av dessa steg har man kommit en bit på vägen.

2. Börja testa tidigt

Något som också sparar tid och pengar är att börja testa tidigt. Det hjälper till att undvika grundläggande misstag som kommer ta längre tid att åtgärda senare. Om ditt projekt har tid och pengar att utföra till exempel tio användartester är det bättre att dela upp och göra två test i olika faser av projektet (helst med samma personer) än att genomföra alla tio på samma gång.

3. Snabbtester

Något som inte kostar mer än tid är att utföra gerillatester. Även om projektet har en väldigt specifik målgrupp, kan det medföra värdefulla insikter om en person utanför din målgrupp får testa din design eller prototyp. Genom att göra det kan man fånga upp både de enklare misstagen och mer generella missar, så att man har möjlighet att bearbeta dem innan testerna med den faktiska målgruppen. Man kan fråga en okänd person på ett kafé, en kollega (som helst inte själv jobbar inom samma område), familjemedlem eller nästan vem som helst.

4. Testa med relevanta personer - gärna befintliga kunder

Som nämt är det viktigt att utföra användartesterna på personer som är relevanta för kunden. Personer som faktiskt är eller skulle kunna vara potentiella användare. Om du har tillgång till befintliga användare av produkten/tjänsten är det ett tids- och budgeteffektivt sätt att inkludera dessa i testerna. Redan befintliga användare har redan en motiverande faktor till att produkten/tjänsten ska förbättras, vilket gör dem till högst relevanta testare. 

Om det är en ny produkt finns det flera verktyg man kan använda sig av. Genom att specificera sin målgrupp och lägga upp sin prototyp kan användare testa och ge feedback på den. Dessa verktyg kan kosta lite pengar men det är lättare att hitta testpersoner om de får en belöning att utföra uppgiften. Det är ett bra sätt få mer kvantitativ data och upptäcka problem eller flaskhalsar i ett tidigt stadie. Det finns många av dessa verktyg på marknaden, men dessa två upplever jag är intuitiva både för dig som designer/användare och för testpersonerna:

5. The real deal

Många användbarhetsexperter argumenterar för att det inte behövs fler än fem personer vid ett användartest för att få kvalitativ data. Det är bra om personer tillhör målgruppen för att få så exakt information som möjligt. Kvalitet före kvantitet gäller vid användartest. Det vill säga att välja ut relevanta användare som stämmer in på målgruppen. Fyra användare som passar in i målgrupper kan ge mer rättvist resultat än åtta som inte stämmer in. Väldesignade frågor är ocks något man sparar både tid och pengar på. Genom att ha bra frågor kommer man inte behöva lägga timmar på att analysera resultaten i efterhand utan de blir relativt självklara under tiden användaren svarar på dem eller utför uppgifterna. Undvik att ställa ledande frågor, det gör du genom att öppna brett och låta användaren ta tid på sig att svara och tänka högt under tiden. Du vill höra deras tankegång då det kan hjälpa dig upptäcka problem som inte uttrycks explicit.

6. Sammanställ insikter genom att klustra

När man har utfört själva testet är det dags att sammanställa resultatet och koka ner det till insikter. Som nämnt tidigare borde man redan nu känna till en del av insikterna, om testet var bra planerat och genomfört. Ett bra och tidseffektivt sätt att sammanställa resultat är att klustra. Det betyder att gå igenom alla tester och para ihop de saker som flera av användarna har sagt. När man märker att flera användare har stött på samma sak blir det en insikt och någonting man tar vidare till en ny iteration av designen eller prototypen för att bearbeta och förbättra.

Sammanställning

För att sammanställa, vad kan man göra för att utföra användartest som inte behöver vara så dyra?

 1. Följ designprinciper för att granska designen
 2. Börja testa tidigt genom gerillatester eller liknande för att identifiera grundläggande problem eller flaskhalsar
 3. Be kunden om möjlighet att hitta testpersoner bland befintliga användare
 4. Ha testpersoner som är inom målgruppen
 5. Säkerställ att frågorna är välformulerade och tydliga för att undvika olika tolkningar
 6. Klustra resultat till insikter och genom dessa förbättra designen