Därför är content-first att föredra i designprocessen


I den här bloggposten beskriver jag varför man bör tänka content-first i designprocessen och visar ett exempel på hur det kan se ut om man inte gör det.

Uppskattad lästid : 7 minuter

Gå till avsnitt

Key takeaways

  • Det är enklare att designa rätt med content-first-tänk
  • Fokusera på flödet och funktionen innan designen tas fram
  • Svårt med content-first? Ta fram innehåll som är så nära rätt som möjligt

Varför bör vi sträva efter Content-first när en Low-code-plattform byggs i Webflow?

Det finns många olika åsikter om content och content-first-tänk kopplat till designprocessen. Ska innehållet komma först eller sist? Och går det att tillämpa i praktiken när en low-code-plattform byggs upp i Webflow? Här kommer mina reflektioner kring ämnet.

Lorem ipsum och gulliga hundar

Det är inte ovanligt att se en halvfärdig design eller prototyper som innehåller bilder på gulliga hundar och Lorem ipsum-texter fast tanken är att de ska innehålla något helt annat. Jag har själv varit där, men jag strävar hela tiden mot att ha ett content-first-tänk.

Men vad är content first? Att ha ett content-first-tänk innebär i korta drag att som designer utgå från innehållet, det vill säga texter, bilder med mera. när designen tas fram istället för att försöka få in innehållet i designen när den redan är klar.

Problemet med att inte arbeta med content-first-tänk är att kontexten försvinner, det är svårare att förmedla tanken kring designen för stakeholders, kunder och kollegor och det kan i mindre lyckade fall leda till att projektet och designen drar i fel riktning.

Varför är Content-first att föredra?

Genom att ha innehåll med exempelvis rätt bilder och texter är det lättare att designa rätt från början. Därmed slipper du dubbelarbete när designen sedan måste göras om när innehållet är på plats. Visst att det är enkelt att göra justeringar när man bygger low-code-plattformar i Webflow, men den tiden kan läggas på något bättre tycker jag.

Jag hörde om en jämförelse mellan webbdesign och förpackningsdesign. Tänk dig att du är förpackningsdesigner och ska ta fram en förpackning för en ny produkt. Vi säger att det är en förpackning för ett stearinljus. Men du får ingen information om vad det är för ljus utan får som svar att det inte är bestämt än, du får ta fram en förpackning för ett generiskt ljus. Hur ska du då kunna veta hur designen på förpackningen borde utformas? Är det ett doftljus? Vad har det för form? Vad är det för känsla du vill förmedla? Även fast den här jämförelsen är överdriven, så visar det ändå den smått omöjliga uppgiften att göra en bra och rätt lösning när en sådan viktig del, som innehåll, faktiskt saknas. För om vi ska vara ärliga - innehållet ger designen en mening.

Den gyllene medelvägen

Det är ofta enklare sagt än gjort att ta fram innehåll i början av en designprocess för ofta går design och färdigt content hand i hand under projektets gång. Men att byta ut lorem ipsum till texter som liknar det tänka innehållet så mycket som möjligt är en medelväg som jag tror hjälper oss att ta bättre designbeslut. När innehåll finns framför oss gör vi automatiskt kategoriseringar och tänker exempelvis på hierarkier och vilket format innehållet borde vara i för att hjälpa användaren. Det ger oss ett mer korrekt användarflöde och därmed kan vi hitta potentiella problem som kan lösas innan low-code-plattformen går live.

Det behöver inte vara perfekt formulerade meningar och bilder men tillräckligt rätt för att designen ska komma till sin rätt. Ska det vara 10 porträttbilder på medarbetare som ska få plats på medarbetarsidan eller är det en bild på alla medarbetare tillsammans? Det gör en ganska stor skillnad. Min erfarenhet säger även att det är lättare att designa responsivt och tänka på tillgänglighet när du växlar mellan de olika skärmstorlekarna i programmet, om innehållet är på plats tidigt i processen.

Sammanfattning

Att ha ett content-first-tänk hjälper dig som designer att ta fram den bästa möjliga lösningen för dina användares behov och mål utan att behöva kompromissa mellan designen och innehållet.

Att ha allt innehåll färdigt i början av varje designprocess är långt ifrån hur verkligheten ser ut, men att hitta ett mellanting där placeholders byts ut till så nära det tänka innehållet som möjligt, gör att vi kommer en bit på vägen. Jag tror på att tiden som läggs ned på innehåll i början av designprocessen verkligen kommer löna sig i slutändan. Då är det lättare att ta fram lösningar som fungerar i den "riktiga" världen, och det är väl ändå det vi alla strävar efter i slutändan när vår low-code-plattform publiceras med hjälp av Webflow?