UX-metoder: Card Sorting


I den här serien kommer jag skriva om olika UX-metoder som kan användas för att ta reda på mer information om användarna och deras beteendemönster men även metoder som tar UX-arbetet framåt. Den här handlar om Card Sorting. Vad är det för något och hur kan metoden användas?

Uppskattad lästid : 4 minuter

Gå till avsnitt

Key takeaways

  • Card sorting är en snabb och enkel metod för att få igång konversationer om vad som är viktigast för användaren.
  • Metoden kan även användas för att fördjupa förståelsen för användaren genom att be personen argumentera för valen som görs.

Vad är Card sorting och när kan det användas?

Card sorting innebär att du använder kort som innehåller ord eller bilder och ber personen att sortera från det som betyder mest till det som betyder minst. Det är ett snabbt sätt att få igång konversationer och ta reda på vad det det som verkligen betyder något för användaren. Du kan även använda card sorting när du behöver ta reda på logisk kategorisering eller sorteringsordning. Det kan exempelvis vara en meny som behöver delas upp i kategorier för att ge användaren bäst översikt. Card sorting kan också användas som ett verktyg när du vill fördjupa en konversation under t.ex. en intervju.

Hur funkar det i praktiken?

Börja med att göra kort med bilder och/eller ord och se till att de är enkla att förstå. Du kan med fördel använda bilder om du ska ta reda på information om en person som inte behärskar språket så bra. Du kan använda konkreta ord/bilder som är lätta att förstå men även abstrakta (om det passar ditt syfte med att använda metoden). De abstrakta korten kan ge dig mer information om användaren och hur personen ser på sin omgivning. Det kan leda till ett djup i konversationen och saker som tas upp kanske inte hade kommit fram om det endast var konkreta ord som användes.

Nästa steg är att ge hela korthögen till personen och be denne ranka korten i ordning utifrån vad som är viktigast till minst viktigt och be personen att motivera sina val efteråt.

Det går även att göra vissa ändringar i utförandet genom att t.ex. presentera olika scenarios. Som ett exempel: be användaren att ranka korten igen men utifrån ett scenario “om du hade barn...” eller “om du hade mer pengar…”. Det finns oändliga möjligheter, det är bara fantasin som sätter gränser!

Det finns många olika metoder att använda vid olika tillfällen och det är syftet och situationen som avgör när det är lämpligt att använda en metod eller inte. Om inte card sorting är en lämplig metod för dig och ditt projekt kanske nästa metod som är user journey map passar dig bättre.