UX-metoder: How Might We


I den här serien kommer jag skriva om olika UX-metoder som kan användas för att ta reda på mer information om användarna och deras beteendemönster men även metoder som tar UX-arbetet framåt. Den här handlar om How Might We (HMW). Vad är det för något och hur kan metoden användas?

Uppskattad lästid : 4 minuter

Gå till avsnitt

Key takeaways

  • How Might We används för att hitta fokus på din utmaning i projektet.
  • För att både hitta en frågeställning och lösning bör HMW kombineras med en brainstorming.

Vad är How Might We (HMW) och när kan den användas?

Metoden How Might We (HMW) används i idéstadiet och hjälper dig att fokusera på din utmaning genom att ta fram en frågeställning som är grunden till din lösning. Genom att först definiera dina insikter och dina problemområden, kan du försöka omformulera dina insikter till how-might-we-frågor. Att jobba på det sättet, alltså att omformulera utmaningar till möjligheter gör att du visar att en lösning är möjlig. Och så ger det en chans att besvara frågan på flera olika sätt. En bra HMW ger dig inte lösningen direkt men den ger en inramning på din utmaning och därmed ett utrymme för mer innovativt tänkande.

Hur fungerar det i praktiken?

Börja med att kolla på dina insikter som du tagit fram från din research. Försök att göra om insikterna till frågor genom att lägga till “how might we” i början av varje insikt. Målet är att hitta möjligheter för design så om dina insikter leder till flera möjliga MHW är det bara bra.

Kolla nu på din HMW-fråga och se om det finns utrymme för flera lösningar på frågan. Om det inte finns det behöver du bredda frågan lite mer, din fråga borde ge dig flera möjliga lösningar som ligger till grund för en fortsatt brainstoming.

Ett sista steg är att se till att din HMW inte heller är för bred. Det kan vara en lite knivig process men en bra HMW ska vara tillräckligt smal för att du ska veta var din brainstorming ska börja men och tillräckligt bred för att ge dig utrymme för mer utsvävande idéer.

Ett exempel på en How Might We är: How might we re:designar filmstadens bokningssystem så att det känns mer säkert?

Nu har du en eller flera How Might We och det är dags att gå vidare till nästa metod som förslagsvis är brainstorming för att svara på din fråga. Nästa ämne i UX-metod-serien är passande nog brainstorming.