Älvsbyhus

Sedan millenieskiftet har Älvsbyhus varit Sveriges största småhustillverkare och erbjuder ett smartare val för alla som söker ett optimalt boende till ett optimalt pris.

Utmaningen

För att förbättra hela den digitala kommunikationen hos Älvsbyhus inleddes ett projekt att digitalisera varumärket och skapa en ny webbplats för att göra det enklare för potentiella kunder att hitta rätt, förstå värdet av erbjudandet och på ett enkelt sätt kunna fullfölja önskan om ett köp. Vi har sedan tidigare hjälpt Älvsbyhus med en huskonfigurator där användaren själv kan konfigurera olika husmodeller enligt sina önskemål. Huskonfiguratorn är ett viktigt verktyg och leder redan till fler konvertingar och vi behövde således göra den till en större och mer integrerad del av köpprocessen.

Hus är för de flesta en sällanköpsvara, men vi ville också utforska vilka typer av incitament vi kunde ge kunder för att återvända och göra det enklare att förvalta kundrelationen efter avslutat köp. De viktigaste målen innefattade ökad konvertering, ökad varumärkeskännedom och ökat varumärkesvärde. Dessa bröts i sin tur ned till följande mätbara KPIer;

  • En tydligare och mer enhetlig webbupplevelse
  • Fler leads genom huskonfiguratorn
  • Fler bokningar för digitala husvisningar
  • Fler katalogbeställningar

Lösningen

En stor del av processen att ta fram en lösning är att samla in data som underlag för att ta beslut. Det handlar såväl om att förstå användarna som att förstå branschen och innehållsredaktörerna. En del av de insikter som kom fram vid datainsamlingen var att;

  • Hälften av besökarna lämnar inom 10 sekunder, vilket kan betyda att det är svårt att förstå vad man som användare kan göra och hur man tar sig vidare.
  • Två tredjedelar av besökarna återkommer inte
  • Två tredjedelar av besökarna kommer från mobiltelefonen

Med bland annat dessa punkter som underlag kartlade vi olika användarmål som vi behövde uppfylla och gjorde därefter en användarenkät för att dels validera att dessa stämde och dels för att ta reda på mer information kring deras behov. Med användardata i ryggen kunde vi parallellt ta fram en moodboard och wireframes för lösningen.

Moodboarden skulle skapa en känsla av vad vi ville åstadkomma visuellt och hur vi ville digitalt anpassa varumärket, men också säkerställa att vi ger oss själva förutsättningar att skapa en tillgänglig och inkluderande lösning.

Wireframes skapades för att bygga den grundläggande informationsarkitekturen och säkerställa att vi täcker det informationsbehov som finns i de olika användarflödena och alltid tillgodose relevanta vägar framåt.

Genom att kombinera moodboard och wireframes tog vi slutligen fram ett fullskaligt designkoncept. Det som framför allt är utmärkande för designkonceptet ur ett visuellt perspektiv är att det mycket luftigare och neutralt med strategiskt nyttjande av färg för att ge god överblick och kunna visuellt vägleda användaren.

Bild på de olika vyer från Älvsbyhus webbplats

Nyttan

En av de viktigaste förändringarna är en mer avskalad navigation, vilket gör indelningen av innehåll tydligare. Det blir enklare utifrån användarens behov att hitta rätt när det är färre menyalternativ som konkurrerar med varandra. Det finns en tydligare och mer naturlig väg från start till mål, där eventuella informationsgap fylls.

Samtliga sidor har minst en relevant åtgärd högt upp på sidan (oftast inom first-fold) för att ta användarne vidare. Det finns stöd för och uppmuntras att personalisera innehållet för användaren genom olika val som påverkar det som presenteras. Ett exempel är att valet av byggplats påverkar priset och det därför blir en bättre upplevelse genom att kunna välja plats och därmed få korrekt pris från början. Användaren har också möjlighet att i de fall där det är möjligt välja utifrån sina egna preferenser hur innehåll presenteras, till exempel genom en kart-, list- eller bildvy.

Den redaktionella upplevelsen har också förenklats genom färre och tydligare egenskaper att redigera. Flexibiliteten kring innehåll är bibehållen, men det minskad flexibilitet kring färg- och form vilket dels tar bort bördan av designbeslut för redaktören och dels säkerställer en röd tråd och mer varumärkesmässig enhetlighet genom hela webbplatsen.

Insikterna

Som i nästan alla våra projekt jobbade vi väldigt nära kunden, med regelbundna avstämningar för att säkerställa att vi alltid håller kursen mot samma mål. Det fanns en stor transparens inom projektgruppen där vi kunde lyfta eventuella hinder och korrigera kursen utifrån behov. Samtidigt hade vi ett stort förtroende från kunden och kunde arbeta på i gott tempo. En viktig insikt som vi gjorde bra i detta projekt var att tidigt fokusera på att skapa återanvändbara komponenter för att få en god stringens i designen som helhet.

Nyfiken på slutresultatet?


Besök Älvsbyhus och deras nya och förbättrade webbplats.

Behöver du också optimera UX för dina kunder?

Rekommenderad läsning