Anticimex

Ett väletablerat och erfaret företag med expertis inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd.

Utmaningen

Vår utmaning, tillsammans med kunden, bestod i att skapa en webbplats som var mer intuitiv och lättnavigerad genom att tillgängliggöra viktiga element och öka konverteringen. Vi behövde ta fram nya, kompletterande ikoner och dekorativa figurer behövdes för en mer inbjudande känsla. Eftersom Anticimex bedriver verksamheten i 17 länder är det många redaktörer som är inblandade i att skapa innehåll på webbplatsen och med mycket visuell frihet kan då upplevelsen, designen och varumärket bli spretigt. Därför fanns det också ett behov för att förbättra den redaktionella upplevelsen genom att förenkla och strömlinjeforma redaktörens val och arbetsprocess och begränsa kraven på redaktörens förmåga att ta designbeslut. Det fanns också höga krav på bra prestanda och en strukturerad utrullningsplan med bästa möjliga migreringsmöjligheter. De viktigaste KPI:erna för den nya webbplatsen var prestanda, SEO och konvertering.

Lösningen

Vi på ted&gustaf var ansvariga för hela processen från krav- och behovsidentifiering till design och teknisk implementation. Inledningsvis genomfördes en förstudie innehållandes workshops tillsammans med kunden för att diskustera och konkretisera behoven. SEO-analyser gjordes för att säkerställa att kunna tillgodose en förbättrad ranking samt relevant och sökbart innehåll. Det fanns också ett stort behov för att optimera konverteringar, både i form av faktiskt antal, men också vilka konverteringsvägar som föredrogs för att följa med i verksamhetsutvecklingen.

Wireframes togs fram successivt och iterativt med starkt fokus på informationsstruktur, konsekvent tillgång och lätt åtkomst till relevanta åtgärder och vidare information. Mycket handlade om att planera och strukturera för vad som skulle vara redaktionella val utan att bli för komplicerade och vad som skulle vara mer låst för redaktören. Därefter inleddes fasen med att form- och färgsätta de wireframes vi tagit fram och även denna process var iterativ för att möjliggöra eventuella justeringsbehov utifrån insikter under designfasen. Återigen låg fokus på att hålla det enkelt, luftigt och med tydlig fokus på att guida användaren, föreslå vägar framåt eller relevanta åtgärder. För att bättre framtidssäkra och bidra till en röd tråd gällande designen skapades ett designsystem med komponenter för enklare översikt och ökad återanvändbarhet.

Eftersom prestanda var en av nyckelfaktorerna togs ett beslut att först genomföra en proof of concept-fas för att avgöra vilken teknik som skulle rendera bäst resultat utifrån den aspekten. Efter denna fas togs beslutet att bygga en statiskt renderad webbplats med en teknikkombination bestående av Sanity (headless CMS), Gatsby och Netlify.

För att hantera utrullningen av sajten för alla marknader valde vi att göra en iterativ utrullning, marknad för marknad. Detta med hänsyn till redaktörernas arbete av att skapa nytt eller uppdaterat innehåll, att minimera riskerna och att effektivisera hypercare-fasen.

Anticimex_Phones_x_three.png

Nyttan

När projektet tekniskt var redo att lanseras påbörjades den iterativa utrullningen, vilket gav oss och kunden möjlighet att dessförinnan ha planerat marknad för marknad och därmed förbereda respektive marknads redaktörer på övergången och utbilda för den nya plattformen samt migrera över relevant innehåll. Webbplatsen är idag mycket snabb och robust, även om vi som med alla våra kunder jobbar långsiktigt och därför fortsätter med kontinuerliga förbättringar. Sajten påverkas precis som många andra av externa tjänsters inverkan på prestandan och vi har stort fokus på att finna smarta sätt att optimera just detta och över tider fortsatt göra webbplatsen alltjämt snabbare. Den redaktionella biten upplevs också enklare och det är mer fokus på konkret innehåll - det vill säga text och bild - snarare än att behöva form- och färgsätta.

Insikterna

Vi jobbade väldigt nära kunden, med täta avstämningar och även tillsammans på plats ett antal gånger vilket bar frukt i form av ett väldigt gott samarbete med exemplariska förutsättningar att leverera goda resultat. Detta möjliggjordes till stor del av att Anticimex gav oss väldigt mycket förtroende. Vi strävar alltid efter att välja teknik efter kunden och inte tvärtom och även denna gång kändes detta tillvägagångssätt helt rätt då vi fick jobba med relativt ny teknik och automatisera processer för att på sikt spara tid och riskminimera. Att jobba med det relativt nya CMS:et sanity.io gav oss insikter kring statiska sajter och fördelarna med dessa. Det är ett otroligt kraftfullt alternativt utifrån ett prestandaperspektiv och något vi fortsatt kommer att jobba med. Det lär framöver även publiceras artiklar på ämnet i vår blogg. Detta tillsammans med det täta samarbetet gjorde projektet väldigt inspirerande och det är även fortsättningsvis så vi vill jobba, tillsammans med kunden.

Nyfiken på slutresultatet?


Besök Anticimex och deras nya och förbättrade webbplats.

Behöver du också optimera UX för dina kunder?

Rekommenderad läsning