Lidingöloppet

Ett pro bono-intiativ. Vi erbjöd oss att designa och implementera en ny version av lidingoloppet.se för TCS Lidingöloppet efter att de haft ett år av restriktioner och inställda lopp.

Utmaningen

2020 innebar en stor utmaning för Lidingöloppet med pandemins restriktioner
och anpassningar när lopp ställdes in och inte kunde genomföras. Sedan tidigare hade också Lidingöloppet insett att en ökad konkurrens på marknaden (fler lopp, fler aktörer) innebar krympande marginaler men också krav på lopparrangörer att man behöver vara mer tydligare kring vilka man är, vad man erbjuder samt kunna svara på frågan från deltagarna ”Varför ska jag springa just ert lopp?” Vi inledde 2019 ett varumärkesarbete där vi började med att identifiera vårt ”varför”, värdeord och målgrupper och fortsatte med att låta våra kampanjaktiviteter fokusera på det nya. Arbetet skulle ha slutförts under 2020 men pandemin ställde till det. Under 2021 har fokus legat på att ta fram en ny logotyp, ett nytt färgprogram samt en ny brand book men då webben står för i princip all vår försäljning så kändes det naturligt att även vår primära externa plattform behövde få ett ansiktslyft.

Med en ny varumärkesuppdatering och en haltande bransch så ville vi på ted&gustaf erbjuda våra tjänster och ge sajten en ny design, användarupplevelse och teknisk implementation.

Tidigare på året hade vi tillsammans med Lidingöloppet börjat med en ny UX-upplevelse som var grund för arbetet framåt. Samtidigt som vi tog fram en ny digital profil, jobbade vi med användarupplevelsen på sajten och påbörjade ett mer långsiktigt arbete med smidigare sponsorplacering och en bättre informationsstruktur.

 

Lösningen

Största fokuset har legat på UX/UI för att ta fram en digitalt anpassad version av profilfärgerna i det nya varumärket som gjordes separat av extern varumärkesbyrå. Resultatet är en användarvänlig upplevelse, med mer modern teknik i grunden, där löparna kan hitta snabbare till loppen och mer info samt anmälan.

När besökaren kommer till TCS lidingöloppet så ska intrycket av skogen och miljön från loppet kännas. Tydliga rubriker och inramade bilder ska ge inspiration och tydliga vägar till anmälan och praktisk information, oavsett vilket lopp man är intresserad av.

Nyttan

För Lidingöloppet så ger den nya designen mer frihet i sponsorplacering och införsäljning till nya sponsorer. Det är första steget i ett arbete med informationsstrukturen och vare sig det är lopp eller arrangemang ska användaren alltid hitta rätt och snabbt förstå hur sidorna är strukturerade. Ett resultat av en välorganiserad sida för användarna är också en förbättrad arbetsplanering för de ansvariga redaktörerna på Lidingöloppet.

Insikterna

  • Arbetet med den digitala profilen hos Lidingöloppet är fortgående och har en del till att komplettera. Det viktiga är att skapa de byggklossar som ger vikt i de kommande kampanjerna och utvecklingen av sidorna på webbsajten.

  • Den bakomliggande koden är också det ett pågående arbete. Vi strävar alltid efter den bästa möjliga upplevelsen för redaktörerna. Vi lyssnar och tar in de önskade behoven och skapar en tryggare arbetsmiljö för var och en som är inblandad.

  • Att hålla alla parter inblandade från början är alltid att föredra. Eftersom varumärkesarbetet blev lite försenat så fick vi ta beslut kring t.ex. förbättrade digitala versioner av färgerna, när de var godkända. Förarbetet med sajtens design visade sig vara så pass nära de slutgiltiga färgernas valör, att justeringen var till slut minimal.

  • Placeringen av sponsor-block och hela sponsorresan kan alltid utvecklas. I nuläget är det viktigt att Lidingöloppet får en chans att känna på den nya designen, vad kan de erbjuda sponsorer framåt och vilka eventuella förbättringar som behöver göras inom kort.

Besök Lidingöloppet


Läs om alla deras lopp och arrangemang.

Kom i kontakt med oss