Paper with project bullet points, pen and laptop

Basically - en serie om proaktivitet och kravställan

Denna artikel har migrerats från en tidigare version av vår webbplats och kan därför avvika i utseende och funktionalitet.


En bloggserie för redaktörer om proaktivt arbete och att bli ett proffs på kravställan

Uppskattad lästid : 6 minuter

Gå till avsnitt

Key takeaways

  • Introduktion till bloggserie om webbprojekt
  • Planera och strukturera ett webbaserat projekt

Det här är en serie i fyra delar, för dig som arbetar med innehåll och vill skapa dig en översikt över:

  • grunderna till hur en webbplats fungerar i stort
  • hur man kan komma igång och arbeta med SEO
  • vad analys har för betydelse och hur man tar det vidare
  • hur man på bästa sätt sätter samman en bra kravställning

Den första delen i den här serien kommer att behandla grunderna till hur och varför din webbplats ser ut och fungerar så som den gör. Ju mer du vet om själva grundstrukturen, desto mer insikt kommer du att ha när du planerar vidare strategi för er digitala närvaro. 

Följande delar av serien kommer att ge dig grundläggande kunskaper och lite tips inom SEO, analys och till sist hur man kan tänka när man skapar och sammanställer sin kravställan.
Kan man skapa sig en större bild av varför och hur webbplatsen och dess funktioner är uppsatta så kommer det att hjälpa till när man planerar för att utveckla den vidare. 

Jag hoppas att dessa avsnitt kan ge ett bredare perspektiv för bland annat webbredaktörer och uppmuntra till det proaktiva arbete som alltför ofta kommer i andra hand. 

Varför är en bra kravställan viktig

Ju tydligare ett projekt är specificerat desto fortare kan du som beställare förvänta dig att arbetet blir klart. Det låter lätt men det är många komponenter som ingår i att sätta rätt förväntningar. 

Att undvika luddiga beskrivningar som  går att tolka på många olika sätt, är en konst. Det är inte alltid lätt att säga exakt vad du förväntar dig, om du inte vet vilka alternativ som är möjliga. Det du kan göra är att berätta vad du i slutändan förväntas kunna göra, vilket problem som kommer att lösas och för vem det kommer att underlätta. Var tydlig med dina förväntningar och försök att tänka brett - vilka andra områden av din webbplats hoppas du kommer att påverkas eller inte. Hur ser framtiden ut, har ni andra planer som kanske inkluderar din nuvarande beställning. 

Du behöver en bra kravställan för att kunna:

  • veta när uppgiften är slutförd
  • veta om lösningen faktiskt löser problemet
  • utvärdera projektet och justera kravställan inför framtida leveranser

Proaktivt arbete

I min roll med customer success, webbanalys och support blir arbetet ofta reaktivt. En kund hör av sig med ett problem eller önskemål, vi reder ut hur vi antingen löser ärendet eller ger förslag på hur vi kan uppfylla önskemålen. Något händer och vi reagerar. Ett proaktivt arbete är det som sker innan något går fel och innebär att vi förutser, förebygger och förbättrar händelser. Det arbetet är minst lika viktigt, om inte viktigare, än den reaktiva responsen.

Jag blir glad när jag får en förfrågan om att undersöka ett beteende eller hjälpa till att analysera en situation, inte för att något är fel, men för att det alltid finns saker att förbättra och för att våra beteenden förändras över tid. Det här arbetet kan hjälpa till att spara tid och energi för våra kunders slutanvändare, eller för webbredaktörer och andra som arbetar med innehåll. Den här typen av förfrågningar visar på att det finns en vilja och en insikt av vikten att arbeta proaktivt.

För att främja det här beteendet, som jag tror kan ge störst värde på både kort och lång sikt, vill jag dela med mig av några tankar kring hur man kommer igång och vad man bör tänka på. Detta tankesätt kommer inte bara att hjälpa dig ställa bättre formulerade krav men också att satsa på rätt projekt.