Basically - Web

Denna artikel har migrerats från en tidigare version av vår webbplats och kan därför avvika i utseende och funktionalitet.


När du önskar göra en förändring av hur din webbplats fungerar idag, blir det lättare om du har en övergripande förståelse för hur allt hänger ihop. I bloggserien Basically kommer vi översiktligt att gå igenom webbplatsers uppsättning, SEO, analys och till sist hur du med hjälp av detta blir proffs på att sammanställa en kravställning.

Uppskattad lästid : 9 minuter

Gå till avsnitt

Det som syns för besökaren

Den webbplats du arbetar med består av flera olika komponenter som gör det möjligt för en användare att läsa information, ladda ned material, fylla i formulär, navigera, söka och mycket mer. Det användaren ser i gränssnittet, är det som hanteras av en person som arbetar med front end-utveckling. Gränssnittet innefattar både det besökaren ser och det område där du som redaktör fyller på med innehåll. Front end behandlar HTML (Hyper Text Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets) och  HTML bestämmer vad som syns för besökaren, CSS hur informationen ska presenteras visuellt och Javascript kompletterar innehållet med interaktion och speciella funktioner.

Bakom kulisserna

Många webbplatser kräver diverse olika integrationer med andra verktyg, för att till exempel hantera e-post-kopplingar, bild/video-banker, CRM (Customer Relationship Management), tredjepartsplugin med mera. Dessa integrationer möjliggörs i back end.
Back end-utveckling ansvarar även för vilka större funktioner som sajten behöver, om det ska finnas mallar för sidtyper och block och övergripande regler m.m. Det är sådant som besökaren inte direkt ser, men som påverkar upplevelsen indirekt eller direkt. Om du arbetar i ett CMS (Content Management System) så skapar utvecklarna ytor för dig som redaktör att arbeta i, för att du inte ska behöva lägga in innehåll direkt i HTML-koden.

Det som styr över webbplatsens prestanda - till exempel hur snabbt den laddar, påverkas både av back end och front end. 

Domänen

Domänen (domännamnet) är den adress som din webbplats har men är inte samma sak som URL. tedgustaf.se är en domän (varav .se refereras till som toppdomän) och vår URL är https://tedgustaf.se/.

En subdomän, eller underdomän, är ett tillägg till din domän och är det som står innan huvudnamnet i URL'en. För till exempel www.tedgustaf.se är tedgustaf.se själva domänen och www är det som representerar subdomänen. Delen karriarkarriar.tedgustaf.se är en subdomän till tedgustaf.se.

Domänen är en förenkling av det egentliga namnet som webbplatsen har, vilket består av ett antal siffror, även kallat IP-adressen. För att kunna para ihop IP-adresser och domännamn används en DNS (Domain Name System).

Vad händer när du besöker en webbplats

All kod som din webbplats består av måste också "bo" någonstans, betala hyra och berätta vart den bor så att andra hittar dit. Koden måste också tolkas så att man förstår vad det är man tittar på, då det annars skulle bli väldigt svårläst information på sajten.

När du besöker en URL så skickar du en begäran om att få se ett specifikt innehåll. DNS:en (Domain Name System) hjälper till att översätta domänen i URL:en till rätt IP-adress, så att anropen kan skickas till rätt server. Resten av URL:en, efter domänen, använder destinationsservern för att välja rätt innehåll att skicka tillbaka till din webbläsare, oftast i form av HTML-kod. Koden tolkas sedan i webbläsaren (som i detta fall refereras till som 'klienten') och presenteras på ett lättförståeligt sätt för besökaren. Den vanligaste webbläsaren som används idag är Chrome, andra exempel på vanliga webbläsare är Safari, Firefox och Microsoft Edge.

Om man till exempel vet att servern fysiskt befinner sig i London, så blir det lättare att förstå att servertiden kanske är inställd och räknar efter GMT-tid snarare än CET när man publicerar nya artiklar. 

Att tillhandahålla/vara värd för en server och/eller serverplats för din webbplats, innefattas i begreppet hosting. Till exempel webbhotell är en form av hosting där du betalar för att få hjälp med att till exempel se till så att webbplatsen finns tillgänglig för besökare.

Större sajter använder sig ofta av lastbalanserare som hjälper till att dela upp all trafik, så att det inte ska bli överbelastning på sajten. Detta hjälper till att förhindra att sajten går ned och håller uppe hastigheten. I dessa fall hjälper två eller fler olika servrar till att ta emot förfrågningarna om att få besöka webbplatsen.

I nästa avsnitt

Med lite grundläggande kunskap om hur din webbplats fungerar är det lättare att förstå helheten och sambandet mellan olika roller. Det hjälper dig att ställa tydligare krav när du gör nya beställningar eller vill få hjälp att lösa problem. Ju mer kunskap du har om hur det fungerar, desto lättare blir det för dig att kunna ställa krav som motsvarar dina förväntningar. 

Om du hänger med på ovan nämnda termer och i stort hur din webbplats fungerar så har du mer insikt än många andra, vilket ger dig en konkurrenskraftig fördel inför beställningar. 

I nästa del av denna bloggserie undersöker vi en spännande del som det pratas mycket om - SEO. Vi benar ut vad som innefattas i begreppet och hur vi kan arbeta med att optimera webbplatser på kort och lång sikt. Vissa delar kan du arbeta aktivt med som redaktör, andra behöver en utvecklare vara inblandad i för att få på plats.

Läs nästa del: Basically - SEO

 

Ett par snabba frågor...

  • Vilken är din yrkesroll?
  • Lärde du dig något av artikeln?
  • Saknar du någon information eller skulle vilja ändra på någonting?

Kommentera gärna nedan eller maila mig direkt!