Eltel Networks

Genom att säkerställa goda kommunikationsförbindelser och att el levereras till slutanvändare ser Eltel till att samhället fungerar. De säkrar det moderna samhällets livlinor.

Utmaningen

För Eltel var förutsättningarna tydliga. Den befintliga webbplatsen hade halkat efter och upplevdes visuellt utdaterad. Det primära syftet med deras webbnärvaro är att tillgängliggöra investerarrelaterat innehåll, men också att attrahera potentiella medarbetare. För att tillgodose dessa behov finns sidor för respektive marknad samt för koncernen.

För att framtidsäkra plattformen behövde den uppdateras. Lika viktig som användarupplevelsen för slutanvändare var redaktörsupplevelsen. Dels för att hålla ihop varumärket, och inte överlåta designbeslut till redaktören, dels för att göra innehållsredigeringen mer intuitiv och svårare att göra fel.

Lösningen

Genom en iterativ process togs en ny webbplats fram som ger ett mer modernt intryck, men samtidigt minimalistisk och med fokus på att leverera det användaren eftersöker genom en balans mellan luftighet och god överskådlighet. Denna process inkluderade moment som;

  • Moodboard för att sätta en designriktning och modifiera färger och grafiska element för det digitala
  • Grundläggande wireframes för att täcka de primära användarflödena och informationsarkitekturen
  • Ett designkoncept
  • Implementation av designkoncept på CMS-plattformen

Ett beslut som fattades för projektet var att separera eltelgroup.com och eltelnetworks.com. I och med detta kunde vi tydligare segmentera målgrupperna. Vi använde den gemensamma landningssidan för marknaderna (eltelnetworks.com) som en yta att guida användaren rätt beroende på syfte av besöket, där vi nyttjade en så kallad splashyta för att tillgodose tydliga genvägar till respektive marknad samt koncernsidan.

Eltel_Desktop2.png

Nyttan

En tydligare segmentering mellan målgrupper och besökssyfte har gjort det enklare för användarna att hitta rätt. Att skala ner och förenkla huvudnavigationen har lett till en tydligare och mer fokuserad kundresa samtidigt som det fortfarande finns effektiv åtkomst till sekundära åtgärder som sök och språkbyte. De minimalistiska listningarna för IR-kalender, finansiella rapporter och pressmeddelanden ger god översikt och skannbarhet i enlighet med målgruppens preferens.

Insikterna

Ett tätt samarbete med kunden gjorde det enkelt att hantera kravförändringar och att styra designen och implementation i rätt riktning. God kommunikation och effektivtbeslutsfattande är en nyckel för en effektiv arbetsprocess. Samtidigt hade vi ett stort förtroende från kunden vilket gav oss möjlighet att föreslå förändringar baserat på de faktiskt behoven och inte bara det som fanns i den initiala kravspecifikationen.

Eltel_Desktop3.png

Nyfiken på slutresultatet?


Besök Eltel Networks och deras nya och förbättrade webbplats.

Behöver du också optimera UX för dina kunder?

Rekommenderad läsning