Att arbeta agilt

Denna artikel har migrerats från en tidigare version av vår webbplats och kan därför avvika i utseende och funktionalitet.


Agilt, ordet på allas läppar men vad innebär det i praktiken? I min bloggpost nedan finner ni mina Key Take aways och hur vi på T&G anammat det Agila arbetssättet i vår vardag.

Uppskattad lästid : 6 minuter

Gå till avsnitt

För att fördjupa min egen kunskap om Agilt arbete och hur vi kan implementera det i vår dagliga verksamhet var jag på ett inspirerande frukostseminarie signerat Citerus om just detta. Agilt vilar på grundfilosofin Individuals & Interactions over Processes and Tools. Det här tycker jag bör ledsaga en verksamhet överlag eftersom konceptet är användbart i så många avseenden.

Exempel på hur vi jobbar med detta på T&G är;

  • arbeta in få men starka värderingar och riktlinjer och låta de guida individerna istället för att lägga krut på processer och regler för varje scenario
  • när ni kommunicerar och sätter upp mål så lägg tonvikt på vad som ska uppnås och varför, lämna hur:et åt teamet
  • prioritera relationer, samarbete, öppen dialog och en feed forward kultur över processer, det leder till effekter bra mycket värdefullare än det som strikta processer och regler kan ge

Jag säger inte att processer och metoder inte behövs, men när de föds ur mänskliga förmågor som samarbete, innovation och kreativitet, kommer de bli bättre och mer användbara.

Idén med Agilt är att leverera värde kontinuerligt

Inte bara när vi jobbar med att leverera kundnytta utan också när vi gör förändringar och arbetar med interna leveranser. Det senaste året har vi på T&G genomfört en rad interna projekt i syfte att göra vår arbetsplats ännu bättre. Det är lätt att som projektgrupp låsa in sig bakom en dörr och jobba på utan att att involvera eller leverera till övriga verksamheten. Men konsekvenserna blir lika stora som när vi använder detta traditionella arbetssätt mot kund. Medarbetarna upplever inte att något händer och när den stora dagen d kommer finns risken att saker hänt längs vägen och att projektresultatet inte längre leverear samma värde som det hade gjort dagen då projektet startades. Så mitt råd: arbeta agilt även i interna projekt, leverera värde kontinuerligt. Det skapar också  mer öppenhet och transparens.

Ibland passar ett Agilt arbetssätt och ibland passar det inte

Ett basalt exempel men som illustrerar poängen: jag jobbar inom HR och när det kommer till avtal, juridiska processer och must haves i en onboarding så är det bättre att hålla sig till planen och inte ändra sig längs vägen. När jag arbetar med vår employee branding så anammar jag det Agila arbetssättet däremot. För att få bäst effekt handlar det om att hela tiden prioritera om, anpassa, tweaka för att kunna leverera mest nytta.

Gör Agilt till ert eget!

Jag tycker det är befriande att Agilt inte är ETT rätt sätt att arbeta, inte bara att det handlar mer om värderingar och principer än metoder, men också att metoderna i sig kan och bör anpassas och tweakas för att leverera mest värde utifrån just er verksamhet. Det tog oss nästan ett år att hitta en leveransprocess som verkligen fungerar men även så här ett år in så behöver den fortsatt utvecklas och förändras för att linjera med vår verksamhet och de förändringar vi gör kontinuerligt.

Hoppas mina tankar kan ge dig ideér som du kan ta vidare in i er verksamhet. Vill du komma förbi och snacka mer över en kopp kaffe på vårt kontor i Gamla Stan så tveka inte att höra av dig!