Varför är UX-design viktigt?


Det är många som har hört talas om begreppet UX-design, men kanske inte riktigt förstår vad det är för något och därmed är det svårt att förstå varför det behövs. UX-design står för *User Experience Design* och innebär kortfattat hur användare upplever produkter eller tjänster och det kan vara avgörande för om det som utvecklas lyckas eller inte. I den här bloggposten kommer jag förklara vad UX-design är, skillnaden mellan UX- och UI-design och varför det är viktigt.

Uppskattad lästid : 5 minuter

Gå till avsnitt

Key takeaways

  • UX-design gör att vi bygger rätt produkt på rätt sätt för att lösa problemet för användarna
  • Att investera i UX-design ger en mer genomtänkt och testad produkt som står ut bland konkurrenterna
  • UX-design sparar utvecklingstid då rätt produkt byggs från början

Vad är UX-design?

UX-design handlar om hur människor uppfattar och interagerar med produkter, exempelvis hemsidor och appar men även fysiska produkter som kaffebryggare och bilar. En UX-designer försöker förstå användaren och dennes behov genom research och omsätta den till insikter som sedan ligger till grund för designen som tas fram. Genom att ha användaren i fokus under designprocessen ökar chanserna att bygga rätt från början och därmed slippa lägga en del av budgeten på att bygga om sådant som kunnat undvikits.

Det är UX-designern som ser till att ett formulär är enkelt att fylla i, att en hemsida är lättnavigerad och att flödet till det tilltänkta målet är intuitivt, innan det har börjat byggas av utvecklare.

Vad är skillnaden mellan UX- och UI-design?

UX fokuserar alltså på användarupplevelsen och om att skapa ett värde för personer som ska använda produkten eller tjänsten. Och ett relaterat begrepp till UX är UI, men vad är skillnaden mellan dessa?

UI står för User Interface och innebär visuell design, alltså utseende av element.  Färggivning och typografi är två exempel som ingår inom UI. UI är kortfattat det som användaren kan se, känna och interagera med. UI är alltså utseendet som ska vägleda användaren framåt i gränssnittet som UX vill implementera.

UX kan beskrivas som skelettet i designen och UI som musklerna och kläderna på kroppen. UX och UI går hand i hand och utan det ena fungerar inte det andra om en bra produkt eller tjänst ska tas fram som fungerar optimalt för användaren. En produkt utan UX kan vara väldigt fint att se på rent visuellt, men risken är att den är svår att använda och dessutom missar att uppfylla användarens mål. Och om vi däremot endast tänker på UX kan det leda till en produkt med tydligt syfte och mål men upplevs väldig mossigt och tråkig visuellt. UX-och UI-design kompletterar varandra och båda behövs för att nå en så optimal användarupplevelse som möjligt.

Investera i UX-design

Så varför ska det läggas tid och därmed pengar på UX-design? Det är idag svårt att stå ut bland konkurrenterna men genom att förstå användarnas problem och lösa det på ett intuitivt sätt skapar det positiva upplevelser av både produkten och företaget. Och det ökar chanserna att stå ut i mängden.

Att investera i UX-design ger en mer genomtänkt produkt och mer nöjda och lojala användare. Eftersom vi lär känna användarna och deras beteendemönster genom tester, analyser och utvärderingar kan vi göra olika insatser för att öka användandet och konverteringen. En sista del är att det även sparar utvecklingstid att ta fram rätt produkt från början.