UX-metoder: User Journey Map


I den här serien kommer jag skriva om olika UX-metoder som kan användas för att ta reda på mer information om användarna och deras beteendemönster men även metoder som tar UX-arbetet framåt. Den här handlar om User Journey Map. Vad är det för något och hur kan metoden användas?

Uppskattad lästid : 4 minuter

Gå till avsnitt

Key takeaways

  • User Journey Map visar användarens resa genom din produkt eller tjänst.
  • Kritiska moment som är viktiga för användarupplevelsen uppmärksammas vilket gör att du kan ta action på det i ett tidigt stadie.

Vad är User Journey Map och när kan det användas?

En User Journey Map hjälper dig att på ett visuellt sätt visa upp användarens väg och upplevelse från början till slut när hen använder din produkt/tjänst. Genom att använda metoden får du en bättre förståelse för användarens resa och vilka avgörande punkter som finns på vägen. Det finns många olika journey maps, men något som alla maps bör innehålla är 5 grundläggande saker:

  1. Användaren. Vem är det som ska använda din produkt/tjänst?
  2. Scenario och förväntningar. Vad är användarens mål, behov och förväntningar?
  3. Olika faser som användaren går igenom. T.ex. upptäcka, testa, köpa, använda
  4. Actions och känslor. Vad gör, tänker och känner användaren under faserna?
  5. Möjligheter. Hur kan användarens upplevelse förbättras?

Hur gör man en User Journey Map?

En enkel variant av User Journey Map är användarens actions, tankar och känslor i en tidslinje.

Använd post-its och skriv ned vilka actions användaren gör. Ett exempel på en första post-it kan vara första gången användaren kommer i kontakt med din produkt. Fortsätt att skriva ned andra viktiga key moments för din användare. Antalet punkter du identifierat kan variera från projekt till projekt men försökt att hålla dig under 5 punkter per map för att begränsa uppgiften.

Sätt upp dina post-its i den ordningen du tror att användaren högst troligt vill uppleva dem. Du kan i det här steget lägga till, ta bort och justera faserna. Nästa steg är att lägga till användarens känslor och tankar under faserna.

Nu har du en User Journey Map och börja nu fundera på hur användarens upplevelse av din produkt/tjänst kan förbättras, sedan är du färdig med den här metoden! Du kanske inte har svaret på hur användarens upplevelse kan förbättras just nu, men det du har tagit fram kan hjälpa teamet framåt i den frågan.

Det finns en hel djungel av UX-metoder att testa och det är långt ifrån alla metoder som passar alla projekt. Om det här inte var en metod som passar dig så kanske nästa gör det?