UX-metoder: The Five Whys


I den här serien kommer jag skriva om olika UX-metoder som kan användas för att ta reda på mer information om användarna och deras beteendemönster men även metoder som tar UX-arbetet framåt. Dagens post kommer handla om The Five Whys. Vad är det för något och hur kan metoden användas?

Uppskattad lästid : 4 minuter

Gå till avsnitt

Key takeaways

  • Börja med öppna och breda frågor under intervjun för att sedan smala av och komma till roten av problemet.
  • Fortsätt fråga “varför?”, det kan ta fyra eller fem gånger innan ni kommer ned på djupet.

Vad är The Five Whys och när kan det användas?

The Five Whys är en research-metod som hjälper till att ta reda på kärnan i motivationen som ligger till grund för en persons beteende. Grunden i metoden är att fråga “varför?”, och visst att det kan kännas lite barnsligt till en början att fråga “varför?” flera gånger i rad. Men om du ger personen du intervjuar tillräckligt med tid och utrymme att verkligen gå in på djupet kommer du högst troligt komma fram till några nyckel-insikter vid slutet av intervjun. Använd den här metoden medan du genomför en intervju och börja med riktigt breda frågor som du sedan smalnar av. Och genom att fråga fem “varför?” på raken kommer du komma till grundorsaken till problemet. Metoden är bra för att komma åt rötterna på problemen som väldigt ofta är mänskliga och känslomässiga.

Hur fungerar det i praktiken?

Den här metoden är lämplig att använda vid intervjuer och för att kunna använda den fullt ut behöver den första frågan du ställer vara öppen och bred. Börja med att ställa en fråga om din intervjupersons beteende och fråga sedan “varför?” efter varje svar. Det här upprepar du fem gånger. Försök att hålla dig till kärnan av problemet. Istället för att fråga “ Varför klickade du inte där?” kan du istället fråga “Varför valde du den vägen?”. Skriv ned vad du får för svar och var uppmärksam på när ni når en nivå djupare och grundorsaken till personens beteende. Kom ihåg att du kanske inte kommer till personens djup och kärna förrän efter ditt fjärde eller femte “varför?”. Det kan vara lite ovant till en början, men när du kommer in i det är det en kraftfull metod för att nå kärnan av beteenden.

Du hittar fler bloggposter om UX-metoder i listan lite längre ner på den här sidan.