UX-metoder: Brainstorming


I den här serien kommer jag skriva om olika UX-metoder som kan användas för att ta reda på mer information om användarna och deras beteendemönster men även metoder som tar UX-arbetet framåt. Den här handlar om Brainstorming. Vad är det för något och hur kan metoden användas?

Uppskattad lästid : 5 minuter

Gå till avsnitt

Key takeaways

  • Ett kritiskt tänkande dödar kreativiteten.
  • Fokusera på kvantitet före kvalitet i den här metoden.

Vad är Brainstorming och när kan det användas?

De flesta har nog både hört talas om och använt sig av Brainstorming för att komma fram till nya idéer. Men det är inte alltid metoden leder till lyckade resultat, eller till något resultat över huvud taget. Det är inte meningen att metoden ska leda till en perfekt idé, men målet bör ligga på att komma på många idéer. Att samarbeta mellan flera professioner och med ett öppet sinne för flera ovanliga och vilda idéer. Det vi gärna vill undvika är att hamna i en ond spiral där en person endast kritiserar idéer istället för att komma på nya. Det dödar inte bara kreativiteten utan det gör även att gruppens mindset går från öppet och kreativt till slutet och kritiskt. Det vill vi undvika under den här metoden eftersom vi fokuserar på att så frön som framöver kan leda till bra idéer.

Hur fungerar det i praktiken?

Det är bäst att sätta upp regler inför att en brainstorming ska göras. De 7 viktigaste reglerna:

  1. Skippa dömandet. Du vet aldrig var de bra idéerna kommer ifrån och nyckeln för att alla i grupper ska känna att de kan vara öppna med sina idéer och att det är okej att bygga vidare på allas idéer.
  2. Tillåt mer galna idéer. Det gör ofta att kreativiteten flödar och även om det kanske inte är genomförbart kan de leda till att någon annan kommer på en mer realistisk lösning. I brainstorming tänker vi inte på de tekniska hinder som möjligtvis kan stå i vägen.
  3. Bygg vidare på andras idéer. Att vara positiv och bygga på andras idéer är inte alltid lätt, men testa att använda ordet “ja, och” istället för “ja, men”.
  4. Håll fokus på ämnet. Försök att ha fokus på ämnet under diskussionen, annars är det lätt att omfattning blir för stor.
  5. Ett samtal åt gången. Teamet är mer benänget att bygga vidare på idéer och komma framåt i processen om alla riktar sin uppmärksamhet mot den som delar sin idé.
  6. Var visuell. Använd både ord och skisser när du kommer på nya idéer.
  7. Fokusera på kvantitet. Sikta på att komma på så många olika idéer som möjligt. Nästa steg kan sedan vara att välja ut några idéer att bygga vidare på, men det första steget är att satsa på kvantitet!

Det finns många olika metoder och att brainstorma är förhållandevis vanligt, men om man aktivt tänkte på att förhålla sig till reglerna ovan tar det er brainstorming till nästa nivå.