5 redaktörstips för dig som arbetar med Episerver

Denna artikel har migrerats från en tidigare version av vår webbplats och kan därför avvika i utseende och funktionalitet.


Få koll på hur du hur du skapar innehåll på fler än ett språk, arbetar med återanvändning i åtanke och hur du kan jämföra olika versioner för att säkerställa struktur och innehåll.

Uppskattad lästid : 7 minuter

Gå till avsnitt

Även om man arbetat ett tag med Episerver så är det inte säkert att man använder alla funktioner som finns tillgängliga eller vet hur man kan effektivisera sitt dagliga arbete.

Här är ett par saker som kan vara bra att ha koll på.

1. Skapa block och formulär för återanvändning

Ställ dig frågan, ska jag använda det här blocket på fler ställen än ett? Om svaret är ja, toppen. Då behöver du bara skapa det en gång och när du gör ändringar så slår det igenom på alla ställen blocket används.

Se till så att du placerar blocket eller formuläret i en global mapp så att du kommer åt det från alla sidor. Strukturera dina mappar så att det blir logiskt var du hittar vad.

Det du placerar i mappen "för denna sida" blir tillgängligt just för en specifik sida och kan inte användas på fler ställen så länge det ligger där.

Exempel på användningstillfälle:

Kontaktformulär - ofta används dessa på fler än ett ställe och det är onödigt att sätta upp fler än ett formulär om det ska se ut och fungera på samma sätt på alla sidor det används.

2. Välj rätt språk direkt

Det språk du skapar en sida eller ett block på första gången blir masterspråket, dvs det språk som kommer att styra över eventuella språkversioner.

Vissa egenskaper kan bara ändras på just masterspråket och kommer att slå igenom på övriga språkversioner. Vilket som är masterspråk kan inte ändras i efterhand så se till att du gör rätt från början.

3. Skapa språkversioner av samma innehåll

Om ni använder er av fler än ett språk på er sajt och vill att samma innehåll ska finnas tillgängligt på alla språk, skapa då språkversioner snarare än att sätta upp en helt ny sida/block. Det blir då mycket lättare att se till så att sidorna har samma struktur, att samma innehåll kommer med på alla språk och att uppdatera innehållet.

Ett sätt att skapa en ny språkversion är genom att:

  1. stå på sidan du vill översätta
  2. byt språk till det du vill översätta till under fliken Webbplatser
  3. klicka på knappen Översätt i den gula bannern

Ta bort språkversion:

Om du vill ta bort bara en språkversion av en sida, använd gadgeten Versions och välj "ta bort alla "svenska" språkversioner. Om du tar bort språkversionen som är masterspråk så tas resterande språkversioner också bort.

4. Jämför versioner av innehåll

Använd funktionen "Jämför olika versioner" för att enkelt föra över samma struktur, block och bilder från en version till en annan. Det som skiljer de två versionerna åt markeras för att du enkelt ska uppmärksammas på rätt områden.

Exempel på användningstillfälle:

Om du skapat en sida som du vill översätta till ett nytt språk och vara säker på att du får med samma block och innehåll. Eller om du vill undersöka vad som skiljer den senaste versionen av en sida från föregående version, för att felsöka ett problem till exempel.

5. Föräldern tar ansvar för barnen

Ibland hittar du inte den inställning du vill göra på sidan du står på, i vissa fall styr en överliggande sida över struktur som förs ned till "barnen".

Exempel på användningstillfälle:

Via startsidan kan du ofta göra inställningar som slår igenom på alla eller vissa underliggande sidor. Det kan handla om en viss sektion till exempel som syns på fler än en sida. Även om sektionen syns på en underliggande sida så är det inte nödvändigtvis just där inställningarna för den görs. Kika på föräldersidan eller alternativt startsidan för att hitta fler inställningar.

Sammanfattningsvis

  • Fundera över hur och om du kan återanvända det du skapar
  • Masterspråket styr över andra språkversioner och måste skapas först
  • Skapa språkversioner snarare än nya sidor för samma översatt innehåll
  • Säkerställ struktur och innehåll genom att jämföra versioner
  • Inställningar för vissa sidor går i arv - hitta rätt egenskap en eller ett par nivåer upp i sidträdet

Glöm inte att allting går att åstadkomma, frågan är om det bör. Huruvida något bör utvecklas på ett visst sätt eller ej hjälper vi gärna till att besvara tillsammans med dig.

Vill du veta mer, eller känner att ni har behov av en genomgång på ert företag? Hör av er så hjälper vi er lära känna ert CMS.