Capasearch

Capasearch är ett rekryteringsbolag som ville ha vår hjälp med att implementera en ny design samt öka den organiska trafiken och konverteringen med hjälp av SEO.

Utmaningen 

Vår utmaning, tillsammans med kunden, bestod av att skapa en webbplatser med målet att tydligare representera verksamheten genom varumärket. Capasearch befinner sig i en marknad med hård konkurrens där många rekryteringsbolag upplevs lika varandra och är svåra särskilja för kunderna. Det blev därför viktigt att stå ut bland konkurrenterna och vi insåg snabbt att ett sätt att göra det på var att lyfta fram kundreferenser. Ytterligare en utmaning var att öka trafiken till sajten vilket sparar både tid och pengar för kunden i säljprocessen men även i det långa loppet ger det ökad kännedom om varumärket och ökad spridning. Det fanns även behov av att driva konvertering på sajterna, vilket inte gjordes på nuvarande sajter.   

3 utmaningar i fokus:   

 • Tydligare representera verksamheten genom varumärket 
 • Sticka ut bland konkurrenter 
 • SEO & konvertering på sajten 

Sajten före ny design och webflow-plattform:

3a37d9b2-bb18-4bc0-97ee-e02f00a0349d.png

Lösningen  

En konkurrensanalys gjordes för att se vilka styrkor och svagheter det finns på marknaden och den låg sedan till grund för utformning av strategin för att nå målen. Det togs fram en SEO-och marknadsstrategi där rätt nyckelord hittades att jobba utifrån under projektet. Vi jobbade tillsammans med kunden för att ta fram innehåll som var tydlig utifrån erbjudande men även innehåll som stöttade SEO.  

Vi jobbade med content first-design där ett steg i designprocessen var att ta fram wireframes just utifrån innehåll. Tillsammans med kunden jobbade vi med innehåll och wireframes iterativt för att komma på lösningar som matchade de strategier som vi satt upp. Fokus i designen var att ta fram konverterande element med tydliga erbjudanden men även sidor som stöttade SEO. En del av lösningen var även att integrera det bakomliggande rekryteringssystemet. 

Under tiden vi, tillsammans med kunden, jobbade med innehåll och wireframes togs ett nytt varumärke fram av 3:e part som låg till grund för den nya webbdesignen. Designen implementerades genom Webflow som är en low code – plattform.   

Lösningen i korthet:  

 • SEO-optimera 
 • Content first – design  
 • Konverterande element & tydliga erbjudanden  

Screenshot 2022-08-09 at 14.03.37.png

Nyttan 

Webbplatserna var redo att lanseras och redan efter bara en vecka, rankades de bättre i jämförelse med den de tidigare. Och flertalet nyckelord rankades bland topp 10 på Google. Det var inte bara nyckelord och SEO som förbättrades utan de nya webbplatserna gav även tydligare positioner gentemot konkurrenter med bl.a. tydliga USPAR. Användaren möttes även av innehåll som är skrivet utifrån just, användaren.  

Genom ett CMS kan företaget nu själva jobba vidare, skapa och utveckla innehåll som automatiskt kvalitetssäkrar SEO. De nya sajterna ger även en smidig publicering av annonser. Genom Google analytics kan vi följa utvecklingen över tid, se att de uppsatta målen nås men även optimera sajterna över tid när behovet finns.  

Nyttan i 3 punkter 

 • Nyckelord rankades bland topp 10 på Google 
 • Tydliga USP:ar & position gentemot konkurrenter 
 • Kvalitetssäkrat SEO & kontroll över utvecklingen 

Nyfiken på att veta mer?

Insikterna 

Projektet gav oss flera viktiga insikter och något som var genomgående under projektet var content first - tänket. Det är otroligt viktigt att innehåll och design är i synk för att nå bästa möjliga resultat. Istället för att ta fram en design och försöka få innehållet att passa - utgå från innehållet och anpassa designen efter den, i den mån det går. Webflow är en fantastisk low code – plattform med flexibilitet där användarupplevelsen alltid är i fokus.  

För att nå de resultat som önskas är det viktigt att ha en digital strategi från början som får leda väg och prägla projektet i allt från sajt-struktur till innehållsarbete.  

Att arbeta nära kunden, ha täta avstämningar men även ge kunden en stor insyn i utvecklingen är en framgångsfaktor som vi tar med oss. Vi valde att bjuda in kunden tidigt i designfasen när wireframes togs fram, men även senare när mer färg och design tog form. På så sätt minimerade vi överraskningar längs vägen.  

En insikt vi även tar med oss är att vara tydlig när det gäller att linjera SEO-förväntningarna mot kund vilket är sammankopplat med innehåll och vilken typ av innehåll som krävs för att nå den effekt som vi önskar.  

 Insikter kortfattat:  

 • Content first säkerställer att designen lyfter budskapet och gör det mer effektfullt, både genom att skapa engagemang hos läsaren och genom att optimera SEO 
 • Med en digital strategi som präglar hela projektet från start kan varje aspekt av webbplatsen optimeras, i allt från struktur, till innehåll, design, kod och prestanda 
 • Involvera kunden & linjera SEO-förväntningar. Att ranka högt upp på Google ställer krav på både typ av innehåll och volym. Hitta en nivå som verksamheter mäktar med.