Arbeta flera designers i samma projekt i Webflow


För att sammanfatta den här artikeln som handlar om att arbeta flera designers i samma projekt i Webflow så skulle jag säga att: med lite planering och tydlig kommunikation går det att jobba flera personer i Webflow. Men det är bara en person som kan göra ändringar i designen – vilket kan vara värt att veta eftersom det kan påverka arbetsprocessen i ert team.

Uppskattad lästid : 5 minuter

Gå till avsnitt

Key takeaways

  • Bara en person från teamet kan vara i designläget
  • Växla mellan innehåll-och designarbete i teamet

Nu har det skrivits några bloggposter om Webflow och tips för hur arbetsprocessen bör se ut för att jobba så strukturerat som möjligt. Men den här posten kommer handla om något som dök upp under det första projektet i Webflow (innan vi började närma oss att bli Webflow experts), nämligen begränsningen i hur många personer i teamet som kan arbeta i design-läget samtidigt.

Kan flera personer i teamet jobba i Webflow samtidigt?

När första projektet startades tog det inte lång stund innan jag och en kollega från samma team blev utkastade lite om vartannat, men inte visste vi då att det berodde på den andras närvaro i projektet. Det var först när en googling gjordes på problemet som vi förstod varför det blev så och att det är en begränsning i Webflow. Tips! På Webflow University finns mänger av guider och klasser kopplade till plattformen.

Vad är Designerläge i Webflow?

Som designer i Webflow har du möjlighet att arbeta med designen, strukturen, interaktionen, animationer, innehåll osv. Du arbetar visuellt med HTML, CSS och javascript - utan att behöva skriva en rad kod. Man kan säga att designern har alla funktioner tillgängliga för att bygga webbsajten.

Designläge i Webflow där alla funktioner finns tillgängliga.

Vad är Editorläge i Webflow?

Som editor i Webflow kan du arbeta med att skriva/justera innehåll. Exempelvis att skriva texter, arbeta med SEO och ladda upp bilder, men inte arbeta med att bygga upp sajten som designern gör.

I editorläget kan du arbeta med innehåll på sajten.

Hur funkar Design-och editorläget i Webflow?

Det finns en begränsning i att endast en person kan vara i designläget i Webflow. Däremot kan flera personer vara i editor-läget och arbeta samtidigt. Det kan vara bra att veta innan man börjar jobba i Webflow, eftersom det påverkar teamet och arbetsprocessen. Det som vi fick göra för att lösa problemet var att dela upp arbetet utifrån designläget och editorläget. När en sidstruktur där layout och design var färdig i designläget påbörjades innehållsarbetet av resten av teamet samtidigt som fler sidor togs fram.

Ett tips om justeringar

Ett tips som kan vara bra att tänka på är att om det görs ändringar i designläget så behöver sidan sparas och uppdateras innan ändringarna syns för de personer som befinner sig utanför designläget, men i editorläget uppdateras justeringarna i realtid.

Du är inne i designläget och Ted&gustaf är inne i editorläget.

Växla mellan design- och editorläget

En smidig sak med Webflow är att det enkelt går att byta mellan editorläge och designläge genom att skicka en förfrågan till personen i teamet som just då befinner sig i designläget - och på några sekunder har ni bytt roller.

En request har skickats från Ted&gustaf.