Skyscrapers

Branschkollen: Fastighetsbranschen ur ett UX-perspektiv

Denna artikel har migrerats från en tidigare version av vår webbplats och kan därför avvika i utseende och funktionalitet.


Att hyra ut eller sälja lägenheter eller lokaler digitaliserades tidigare än många andra branscher. Många fastighetsföretag erbjuder även en digital plattform för bokning av tvättstugor eller andra föreningsgemensamma lokaler och liknande aktiviteter. Vi är nyfikna på att jämföra våra erfarenheter med läget i branschen överlag. Vad görs bra och vad kan förbättras?

Uppskattad lästid : 18 minuter

Gå till avsnitt

Key takeaways

  • Digital identitetsverifiering och e-signatur förenklar och tillgängliggör

Fastighetsbranschen och e-handel

Numera handlar vi inte bara produkter som kläder och skor på nätet utan även mat och bilar. Är det aktuellt att köpa hus och lägenheter i en e-handel? Vi fick möjligheten att utveckla en tjänst för just detta tillsammans med Älvsbyhus och har lanserat en plattform för att bygga hus online. Som besökare kan jag välja husmodell och konfigurera det precis efter mina önskemål och kan dessutom se resultatet direkt i min webbläsare. Den här typen av konfigurationssimulering är ett kraftfullt verktyg för besökaren och ett stort steg i riktningen mot en digitaliserad marknad för fastighetsbranschen.

Vad är ändamålet?

Först och främst måste vi förstå ändamålet med fastighetsföretags webbplatser och vem de är till för. Fastighetsbranschen är bred och det förekommer självklart avvikelser, men vi gör antagandet att målet är att;

A) hyra ut eller sälja lägenheter, lokaler eller andra utrymmen (t.ex. parkeringar och förråd)

och/eller

B) tillgodose användare med en plattform för att boka eller utföra aktiviteter relaterade till uthyrningen eller försäljningen - ofta kallat Mina sidor eller motsvarande.

A eller B kan vara utlagt till en leverantör och således är det kvarvarande av de två delmålen i fokus.

För både A och B krävs en digital plattform. En webbplats. Härefter skiljer sig behoven. För att uppnå A behöver objekt kunna marknadsföras och tillgängliggöras för besökare medan det för B behövs åtkomst till de objektknutna aktiviteterna. Gemensamt för båda delmålen är att det är fördelaktigt med ett inloggat läge. Detta för att kunna spara en användares anmälan för ett objekt eller verifiera dennes rättigheter till de aktiviteter som erbjuds.

Vilken är målgruppen?

Målgruppen för lägenheter bör antas vara väldigt bred eftersom det omfattar alla bostadssökande oavsett ålder och livssituation, så till vida att det inte är en specifik typ av lägenheter som hyrs ut, exempelvis student- eller seniorlägenheter. Företag kan vara intresserade av såväl lägenheter som lokaler. Andra typer av utrymmen bör också omfatta en bredare målgrupp, eftersom det kan vara allt från parkeringar till förråd det gäller. Personas för den här typen av verksamheter hade utifrån ovan behövt innefatta såväl privatpersoner som företagsrepresentanter med varierande behov och i varierande åldrar.

Samtidens utmaningar ger möjligheter till utveckling

De utmaningar vi ställs inför i vår samtid med en pandemi hängandes över oss påverkar många branscher. Det ger oss också möjlighet att innovera nya tillvägagångssätt och lösningar. Allt för att anpassa oss till situationen och lära inför framtiden. För fastighetsbranschen har det framförallt inneburit en ökning av digitala visningar. Som visningsbesökare sparar jag tid och jag behöver inte riskera att missa en visning om jag vill närvara på två stycken samtidigt. Jag kan även befinna mig på annan ort under visningen. Som uthyrare eller försäljare når jag en bredare marknad.

Identitetsverifiering och avtal

Avtalssignering i pappersform är fortfarande det dominerande tillvägagångssättet för att styrka identitet och godkänna ett avtal. Vi har börjat se ett skifte i att det blir mer och mer populärt med digitala motsvarigheter - vi kallar det e-signatur. BankID och liknande digitala identitetsverifierande tjänster har en kraftfull framfart. Många företag i branschen har redan anammat samma verifiering för inloggning, men just e-signatur är inte fullt så utbrett än och beror till stor del på lagstiftning och dess skillnader i olika länder. Jag ska inte gå in för detaljerat i detta ämne, men e-signatur är idag juridiskt bindande i ett 30-tal länder under förutsättning att det kan bevisas vem som signerat, vilken avsikt som funnits och att dokumentet inte manipulerats efter signering.

Ur ett användbarhetsperspektiv är denna utveckling gynnsam. Det gör signering mer tillgänglig, dokumentation är enklare att arkivera och säkerhetskopiera. För dessa tjänster är användarupplevelsen vital. För att vara tillämpbar för alla som behöver identifiera sig krävs en sömlös integration i hur vi redan använder våra mobila enheter. För företag innebär detta skifte framförallt att handläggningstider kan påskyndas och automatiseras, vilket i slutändan innebär nöjdare kunder.

Söka objekt

Vad är då relevant när det kommer till själva objektsökandet? Ja, vilka egenskaper som är mest relevanta beror förstås på vilken typ av objekt det handlar om, men det finns en del viktiga parametrar att ta hänsyn till i informationsstrukturen. För att uppnå en god visuell hierarki är riktlinjen att desto viktigare informationen är, desto mer framträdande bör den vara. Då menar jag inte att all viktig text ska vara fetviktad, understruken och i en skrikig färg. Vi har många verktyg att använda oss av för att uppnå det målet. Färg, viktning och textdekorationer är en del av det, men vi kan också jobba med white-space, där element är mer eller mindre separerade från andra element för att på så sätt få dem att sticka ut mer eller mindre. Låt mig illustrera med ett exempel. Med reservation för att inga tester är gjorda för att prioritera innehållet.

Till vänster i bilden nedan har vi ett exempel från en publik webbplats. Med några justeringar i typografin (och helt utan att förändra textinnehåll) får vi en annan upplevelse av innehållet till höger.

Att använda bilder

Det klassiska citatet "en bild säger mer än tusen ord" må vara sant, men vilka ord beskriver bäst det budskap vi vill förmedla med bilden? En bild bör förtydliga, engagera eller inspirera besökaren, annars tar den bara upp plats och konkurrerar med övrigt innehåll eller till och med förvirrar användaren. När det gäller fastigheter kan bilder ha varierande grader av relevans. Hur en lägenhet ser ut är förmodligen viktigare än hur en parkering ser ut t.ex. För att en bild ska bidra med värde behöver den vara kontextuellt relevant. Jämför följande bilder från två objektannonser i samma kategori. Vilken är med största sannolikhet mest relevant och bäst förtydligar respektive objekt?

Sida-vid-sida-jämförelse mellan bilder från två objektannonser i samma kategori

Ytterligare en parameter för värdet av en bild är att den har en tydlig fokuspunkt och är genomtänkt beskuren. Det bör inte råda några tvivel för besökaren vad i en bild som är objektet. Vi på ted&gustaf har lanserat ett bildhanterings-add-on som med hjälp av AI optimerar bilder för olika enheter. Det finns även stöd för manuell redigering vid behov. Med detta verktyg blir det enkelt att undvika att viktiga element i en komposition blir beskurna och att en tydlig fokuspunkt bevaras intakt. Vi kallar det Adaptive Images och vill du veta mer kan du kontakta oss eller besöka Episerver App Marketplace.

Plattform för inloggade besökare

Att designa användarflöde och gränssnitt för en plattform där användare ska kunna utföra specifika uppgifter baserat på utbud och rättigheter är förstås en stor uppgift. Det kräver insamling av empirisk data och användarinvolvering för att utreda behov och beteende av de användarna som ska utföra respektive uppgift. Metoder för detta bör innefatta användarintervjuer, olika former av workshops och användartester.

Låt oss gå igenom ett antal punkter som borde beröras i ett sådant arbete. Vi har redan nämnt identitetsverifiering tidigare och det är högst relevant för åtkomst till ett inloggat läge. Att kunna verifiera sig med en integrerad tjänst istället för exempelvis en memorerad kombination av mejladress och lösenord sänker tröskeln för användare att logga in eller registrera sig.

Ett koncept inom interaktionsdesign för att antingen introducera nya användare eller ny funktionalitet är on-boarding. Det är ett mycket lämpligt sätt att på ett visuellt och vägledande sätt påvisa möjligheterna med plattformen. Här är det viktigt att uppnå en balans där det är tillräckligt tydligt utan att vara inkräktande i upplevelsen och samtidigt erbjuda en möjlighet att avstå från on-boarding.

För att kunna nyttja funktionalitet krävs det så klart att den presenteras på ett tydligt sätt. En användares tillgång till funktionalitet kan vara rättighetsstyrd och olika användare kan ha tillgång till olika aktiviteter på samma plattform. En viktig aspekt att fundera kring här är huruvida vi bör visa upp funktionalitet som en användare inte har tillgång till för att medvetliggöra existensen av den och således öka möjligheterna till mersälj. Alternativet är att dölja dessa vilket ger känslan av en mer individanpassad vy. En kombination är också möjlig genom att primärt visa upp tillgänglig funktionalitet, men visuellt och hierarkiskt underordnat denna även presentera otillgänglig sådan.

Olika sätt att hantera rättighetsstyrd åtkomst till funktionalitet. I exemplet handlar det om en användare som anmält intresse till objekt, men saknar kontrakt.

Integrationer och systemminne

Att ha tillgång till många olika aktiviteter innebär ofta flera olika leverantörer och delsystem. I bästa fall integrerade, i andra fall som separata åtkomstpunkter, olika webbplatser, för användaren. För att behålla en röd tråd och undvika att produkten (plattformen som samlar aktiviteterna) känns spretig bör användaren aldrig lämna den aktuella domänen. Dels för att inte påtvinga användaren att behålla saker i sitt minne, dels för att nya fönster eller flikar öppnas och vi riskerar att tappa användaren från vår tjänst.

Just minnet och belastningen av detsamma är en viktig aspekt tillsammans med repetitiva uppgifter. Om vi i systemet känner till vissa uppgifter om en användare eller något relaterat till det denne försöker utföra bör vi tillgodose dessa uppgifter redan från början. Ett simpelt exempel är om en användare ska intresseanmäla för en lägenhet och behöver ange sina kontaktuppgifter. Vi känner till dessa uppgifter sedan användaren registrerat sig och därför förpopulerar vi formulärfälten med denna information samtidigt som vi erbjuder stöd för att ändra om uppgifterna är inaktuella eller av någon anledning skiljer sig från det vi känner till. Vi besparar således användaren från påtvingad inmatning och ersätter det med en granskning och godkännande för att säkerställa att inte felaktiga uppgifter skickas in. Detta bidrar till ett effektivare flöde samtidigt som det simulerar känslan av ett system som anpassar sig för användaren och därmed känsla av omhändertagande och trygghet.

Summering

Att skriva generiska riktlinjer för en hel bransch är svårt. För att maximera värdet krävs en analys av den situation ett företag befinner sig i, men jag hoppas att jag kunnat lyfta ett antal exempel på moment som är viktiga att fokusera på i fastighetsbranschen. Moment att tänka på och som inte nödvändigtvis är exklusivt för fastighetsbranschen.

För att sammanfatta i punktform;

  • Definiera mål och syfte
  • Definiera målgrupp
  • Digital identitetsverifiering och e-signatur förenklar och tillgängliggör
  • Visuell hierarki påverkar vilket innehåll som uppfattas som viktigast
  • Bilder måste vara relevanta och väl beskurna för att inte distrahera eller förvirra
  • Använd on-boarding för att introducera ny funktionalitet eller välkomna nya användare
  • Förena systemfloran så att det känns som en enhetlig upplevelse
  • Undvika att belasta användarnas minne och bidra med den information som redan är känd

Behöver du hjälp med att säkerställa tillgänglighet, konverterande användarflöden eller en modern design?

Då är du varmt välkommen att ta kontakt med oss. Vi älskar att lösa problem och prata affärsstrategi, så om du är verksam inom fastighetsbranschen träffas vi gärna för att diskutera kring era utmaningar och möjligheter.