tedgustaf.com

En väl genomtänkt strategi är ingenting utan genomförande

Utformning av en framgångsrik strategi kan upplevas vara en övermäktig uppgift utan rätt hjälp och processer. Genom att samarbeta med oss drar ni nytta av vår erfarenhet från många olika projekt i varierande branscher. Rätt strategi beror på flera faktorer, såsom om affärsmodellen är B2B eller B2C, om innehållsarbete är centraliserat eller distribuerat, enstaka eller flera varumärken, närvaro i ett eller flera länder, vilka kanaler som involveras och hur de ska integreras för att stödja såväl affärskrav som juridiska aspekter.

Nyckelområden

Väl beprövat eller utforskande och nyskapande, vi hjälper er

Marketing automation

Verktyg och processer för att omvandla ytliga digital kontakter till riktiga kundrelationer.

Content-as-a-Service

Framgångsrik digital närvaro i flera kanaler kräver att innehåll inte fastnar där det publicerades.

Personalisering

Att anpassa budskap efter mottagare handlar till lika delar om kommunikation och teknik.

Globalisering

Koordinera innehåll i flera länder på flera språk utan överväldigande arbetsinsatser.

Ska vi jobba tillsammans?

För att se hur vi kan hjälpa er digitala närvaro, hör av er.

Tack! Vi kommer att höra av oss snarast möjligt.

Andra platser på webben